Köp
Köp boken
Här!

The Bitcoin Big (Bang)

Brian Kelly
Ca. pris:
326
KR
I ”The Bitcoin Big Bang” vill Brian Kelly besvara frågan ”Vad är bitcoin och hur kommer det att förändra världen?”. Svaret är däremot ofta rörigt. Styrkan är istället Kellys personliga erfarenheter och att boken är från 2015.

Recension:

The Bitcoin Big (Bang)

October 17, 2022

Första gången som valutahandlaren Brian Kelly hörde talas om bitcoin var 2011 och efter att ha följt kursen ett tag valde han att investera 2013. Vid det tillfället såg han bitcoin primärt som en volatil tillgång att spekulera i och någon djupare kunskap om blockkedjor och kryptovalutor hade han inte. En “dålig” trade skulle dra honom allt djupare ner i kaninhålet. 

”I had bought Bitcoin near the peak and now was in a losing trade and needed to know everything about this investment.” 

Hans behov av att förstå vad han egentligen investerade i resulterade inte bara i djupare kunskap om bitcoin. Det är även orsaken till att han skrev boken ”The Bitcoin Big Bang – How Alternative Currencies Are About to Change the World”. Det känns till viss del som att boken är ett sätt för honom att samla sina tankar och bearbeta sina erfarenheter av sin resa med bitcoin. 

Personligt och historiskt

Kelly skriver väldigt personligt och med en stil som knappast kännetecknar litteratur inom teknik- eller finansbranschen. Det är lättsamt och ofta utgår han från sina egna erfarenheter. Nackdelen är att han vill berätta väldigt mycket, väldigt snabbt och på relativt få sidor. 

De första 90 sidorna har ett innehåll som är svårt att få en överblick över. Han beskriver kortfattat allt från varför bitcoin inte är en bubbla till journalisters sökande efter Satoshi Nakamoto. Det saknas en tydlig röd tråd och ofta lämnas frågor obesvarade. Detta trots att tanken  säkert är god och syftet är att presentera bitcoin från flera olika perspektiv. Exempel på rubriker i första delen är:

  • Bitcoin is a bubble
  • Bitcoin is more than digital Gold
  • Byzantine Generals Problem
  • A decentralized Financial System

Det är alltså inte i struktur och pedagogiska förklaringar som ”The Bitcoin Big Bang” har sin styrka. Önskas en djupare förståelse för ideologin, tekniken eller investeringar rekommenderas andra böcker inom samma genre. 

Ett exempel kan tas från kapitlet om mining. Detta kapitel handlar till en början om mining av bitcoin för att sedan glida över till Litecoin. Därefter går resonemanget över till att diskutera nackdelen med volatilitet i bitcoin varpå han presenterar en lösning – Nautiluscoin. Här är det nära att jag ger upp och lägger boken åt sidan för att välja något mer seriöst…

 Nautiluscoin – Upp som en sol…

Läsaren får nu, i ca 20 sidor, följa hans experiment med att skapa en helt ny kryptovaluta. Världens första kryptovaluta med egen stabilitetsfond (vissa vibbar av Terra Luna får man)

”My solution was to create the first digital currency with its own “central bank”. The sole purpose of the central bank was to stabilize the currency.”

Att en bok om bitcoin, och blockkedjor överlag, presenterar hur en helt ny kryptovaluta kan skapas känns först bara negativt. Lite som att författaren medvetet vill förstöra sitt eget rykte. Men det finns ändå vissa poänger och saker att lära sig via hans resa.  

Det är trots allt lite intressant att följa Kellys tekniska bekymmer på vägen framåt då han bland annat resonerar kring fördelar och nackdelar mellan Proof of Work och Proof of Stake. Men framförallt kan experimentet ses som en spegling av den tidens hysteri av att skapa kryptovalutor ”som är bättre än bitcoin”. Det kan tilläggas att Dogecoin lanserades 2013 just som ett ironiskt projekt över att så många nya kryptovalutor skapades utan någon egentlig funktion. 

Kelly drar själv slutsatsen att han hade framgång med Nautiluscoin eftersom valutan, inom 60 dagar, hade en market cap på 1 miljon USD och var listad på 8 kryptobörser. För mig är det snarare ett bevis på en överhettad marknad och att börser gör allt för att expandera och tjäna pengar. 

Lite om allt – Men utan röd tråd

De sista 60 sidorna följer samma format som den första delen. Det är lite om allt – men utan en tydlig röd tråd. En sida om DAO, fem om Ethereum, fyra om att värdera bitcoin osv. Detta med samma lättsamma personliga prägel som övriga delar av boken. Exempel på kapitel i denna del är:

  • Investing and trading in alternative currencies
  • Regulation
  • Smart money
  • Everything you know about business is wrong

Det är när han visar exempel och beskriver personliga erfarenheter som boken glimmar till men det går ofta för fort mellan de olika ämnena och resonemangen.  

En personlig historisk tillbakablick

Styrkan med ”The Bitcoin Big Bang” är att den är utgiven 2015 och påbörjade skrivas åren innan. Att läsa den innebär att man får en liten tillbakablick på hur ”bitcoinvärlden” såg ut för enbart sju år sedan. En värld med färre börser och en betalningsprocess som knappast gick snabbt och smidigt som idag.  

“The entire process would take over a week: three days to verify the bank account, one day to buy the bitcoins, and another five days before the coins would show up in my account”

Det finns även tecken på att bitcoin hade börjat accepteras allt mer i vissa delar av samhället. Exempelvis nämns att MasterCard redan 2014 ansökte om ett patent för att kunna använda bitcoin inom deras betalningsnätverk. Ett annat exempel är att Bitpay hade 1000 anslutna butiker 2012. 

En annan fördel med boken är den personliga vinkeln. Kelly berättar om flera exempel från sitt eget liv och både ordval och resonemang blir väldigt personligt. Efter att bokens pärmar slagits igen får jag även erkänna att kapitlet om Nautiluscoin tillförde något – även om min åsikt är ytterst tveeggad om det kapitlet. 

Rekommenderas till…

På bokens insida presenteras den med att besvara frågan ”What is bitcoin and how will it change the world?”. Det finns visserligen intressanta delar i boken, men att frågan besvaras på ett tydligt sätt ställer jag mig skeptisk till. Har du ingen kunskap alls om bitcoin är denna bok troligtvis svårsmält. Men som ett komplement inom bitcoins historiska utveckling är det en passande pusselbit. På  samma sätt som exempelvis ”Jakten på Bitcoin-piraten” och ”Bitcoin Billionaires” speglar denna bok en viss tidsepok i bitcoins historia. 

Rekommenderade böcker:

Se fler Böcker ⟶
Fler böcker