Köp
Köp boken
Här!

Digital Gold – The Untold Story of Bitcoin

Nathaniel Popper
Ca. pris:
123
KR
I boken ”Digital Gold” skriver Nathaniel Popper mästerligt om olika viktiga händelser och personer under bitcoins första fem år. En kronologisk berättelse som beskriver dåtid, nutid och även bitcoins framtid.

Recension:

Bokrecension: Digital Gold – The Untold Story of Bitcoin

November 28, 2022

De flesta inom kryptovärlden har troligtvis hört talas Satoshi Nakamoto, Roger Ver, pizzan som såldes för 100 000 bitcoin och kraschen för Mt.Gox. Det är exempel på enstaka och fristående händelser vars röda tråd är bitcoin. 

Det är däremot betydligt färre som kan sätta in dessa personer och händelser i rätt kontext och tidsordning - samt förklara hur de påverkat bitcoins utveckling. Detta lyckas däremot författaren Nathaniel Popper helt lysande med i Digital Gold – The Untold Story of Bitcoin. 

Historien utgår från flera av de individer som tidigt verkade inom branschen och som på olika sätt skapade möjligheter för att bitcoin skulle kunna etableras som en accepterad digital valuta. Med lysande personporträtt beskrivs inte bara dessa individers egenskaper, utan även de ideologiska drivkrafterna hos dem.

”Each of the people discussed in this book had his or her own reason for chasing this new idea, but all their lives have been shaped by the ambitions, greed, idealism, and human frailty that have elevated Bitcoin from an obscure academic paper to a billion-dollar industry”

Börjar med Hal Finney och Satoshi

I de första kapitlen beskrivs, inte oväntat, Hal Finney och hans mailkonversation med Satoshi Nakamoto. En konversation som även placeras i en kontext som förklarar varför bitcoin utvecklades och att idén om digitala valutor, utan staters påverkan, inte var ny.  Däremot var lösningen som Nakamoto kom på helt ny, även om få människor trodde på den i början. 

På samma sätt som i resten av boken utgår Popper från personporträtt och sätter händelserna i ett sammanhang som gör det enkelt att i alla fall förstå vissa av de orsaker som låg bakom händelseförloppen. Ibland beskrivs väder, känslor hos personerna eller andra smådetaljer. Det är självklart omöjligt att veta vad som är sant eller falskt och vad som lagts till för att skapa en riktigt bra historia. Men det är ett lättsamt språkbruk som gör det mycket enkelt att läsa och följa med i den spännande historien. 

Första stegen till adoption

Därefter följer de första stapplande stegen för bitcoin att få fler användare, accepteras som betalningsmedel av användarna och skapa ett marknadsvärde. Det är även nu som en av de mest kända händelserna inom bitcoins historia utspelar sig – pizzorna som köptes för tusentals bitcoin. För det var inte bara en enda…

”Laszlo subsequently found several takers for the deal, which meant that for a few weeks he ate nothing but pizza”

Pizzaköpet speglar väldigt tydligt styrkan i Digital Gold. Popper beskriver vad som låg bakom händelsen, vad som hände och inte minst vad det gav för resultat. Därmed hakas olika historiska händelser ihop till en kedja (eller röd tråd) som är lätt att följa med i. På liknande sätt beskrivs Silk Roads samt Mt.Gox uppgång – och fall. (Läs mer om Silkroads historia i ”Bitcoinpiraten”)

Money talks

Boken delas upp i tre stora ”huvudkapitel” utan att dessa ges några tydliga rubriker som speglar innehållet. Den första delen skulle mycket väl kunna haft rubriken ”The ideology and first step” och den andra ”Money Talks”. Under 2012/2013 börjar nämligen företag växa fram som på olika sätt vill främja, eller bara tjäna pengar, på bitcoins framgång. Några av de större investerarna är bröderna Winklevoss (Läs om deras bitcoinhistoria i ”Bitcoin Billionaires”). 

Flera företagsledare inom tech-branschen visar även sitt intresse. Investerare börjar se möjligheter och VC-företag vågar investera inom branschen. Men kanske gick det lite väl fort ibland… 

Mt.Gox var inte det enda företaget som kraschade – en händelse som primärt slog hårt mot småspararna. Gick det för fort? Var företagsledarna för giriga? Fanns det tillräckligt med regleringar? Det skulle kunna gå att skylla på att konkurser/krascher ägde rum i ”bitcoins barndom” men så är inte fallet. Frågorna känns minst lika relevanta att fundera över år 2022 med konkurser hos bland annat Celsius och FTX. 

Men, som även påpekas flera gånger i boken, ändrades inte bitcoin av dessa händelser. Det var inte bitcoin som gick i konkurs – utan företagen.  

Regulation

Den sista tredjedelen av boken skulle kunna haft rubriken ”Regulation”. Myndigheter börjar sätta högre krav på exempelvis KYC och kontroll för minskad risk för penningtvätt. En del individer från bitcoins tidiga dagar nås även av lagens långa arm. 

Detta samtidigt som ”pappersbitcoin” börjar erbjudas via aktiemäklare och fondbolag. Nu hårdnar även debatten kring frågan om regleringar gynnar bitcoins utveckling eller inte. En diskussion som även kan kännas igen från idag. 

“The unmistakable irony of these wild days was that a technology that had been designed, in no small part, to circumvent government power was now becoming largely driven by and dependent on the attitudes of government officials.

På de sista sidorna beskrivs den uppblossande konflikten kring blockstorleken och i grunden synen på hur begreppet decentralisering ska tolkas. En konflikt som sedan ska växa ordentligt, men det får läsarna söka information om i andra böcker, då denna historia slutar 2014. 

Historia som ger perspektiv

Digital Gold berättar inte bara historien om bitcoin – från Satoshi Nakamoto till reglerade ETF-fonder. Berättelsen handlar minst lika mycket om personerna, ideologierna och drivkrafterna som låg bakom de första viktiga stegen för att kryptovalutan skulle kunna växa och användas i större omfattning. 

 Boken handlar även om hur synen på regleringar förändrats över tid och vad som driver människor till att köpa bitcoin i olika delar av världen. Detta driv kan vara allt från ren spekulation  till att nå den värdebevarande funktionen. Bokens välskrivna historiska tillbakablickar kan troligtvis dessutom berätta något om framtiden för bitcoin. Men som historien även visar bjuder framtiden på överraskningar och vändningar som är svåra att förutspå. 

Digital Gold är innehållsmässigt likt en faktabok, lättläst som en roman och delvis spännande som en thriller. Det bör vara den i särklass bästa boken om bitcoins historia. Detta i alla fall om fokus ska vara på hur människor agerat, och agerar, för att driva bitcoin framåt.  

Mycket goda omdömen

Nathaniel Poppel gör ett mästerligt arbete med att knyta ihop, och förklara, bitcoins första fem år. Självklart kan omöjligtvis allt rymmas i en enda bok, men det känns dock som att de viktigaste händelserna och personerna beskrivs både utförligt och läsvänligt. En fascinerande, spännande och innehållsrik historia – som nu bara fortsätter framåt. 

Ska någon kritik framföras så är det mot de obefintliga rubrikerna på kapitlen. Istället för att ha rubriker som speglar innehållet används istället ”Chapter 1” osv. Detta gör det nästan omöjligt att hitta en specifik händelse för de läsare som vill bläddra tillbaka och kolla upp fakta. Ett önskemål hade även varit att författaren i slutet av boken angett att han redan nu påbörjat nästa bok som tar över där denna tar slut…

Men utöver dessa små detaljer är det lätt att hålla med i de lovord som många andra recensenter har gett Digital Gold. På Amazon har den i skrivande stund 4,5/5 i betyg och flera stora recensenter ger boken mycket goda omdömen. Läs den!

”Totaly awesome” / Justin Fox, Bloomberg
“If you want to understand the future of money, read this book” / Joshua Davis, author of Spare Parts. 
This excellent work is the book on Bitcoin you´ve been waiting for” / Tyler Cowen / Marginal Revolution
“If you want to understand the future of money, read this book” / Joshua Davis, author of Spare Parts.

Rekommenderade böcker:

Se fler Böcker ⟶
Fler böcker