Lightning network löser till stor del det skalningsproblem som Bitcoin och annan blockkedjeteknik har, som gör det svårt att använda systemet för småtransaktioner, och ger möjlighet till många tusen transaktioner per sekund jämfört med de runt 7 transaktioner per sekund som Bitcoin idag klarar.

Det intressanta är att detta görs utan att tumma på den säkerhet och decentralisering som Bitcoin erbjuder. Lightning network är alltså en utmärkt möjlighet att kunna handla med Bitcoin i butiker, skicka pengar mellan varandra o.s.v.

Så funkar det

Betalningskanaler

Pusselbit nummer ett för att möjliggöra Lightning network är något som kallas betalningskanaler (payment channels) och i en enkel form föreslogs redan av Satoshi. Betalningskanaler gör så att två personer kan skapa och uppdatera transaktioner mellan sig utan att publicera detta på blockkedjan (förrän man är klar). Tänk dig t.ex. att du vill betala per minut för en tjänst på nätet. Med betalningskanaler är detta möjligt genom att kontinuerligt uppdatera beloppet i en transaktion men bara publicera transaktionen när du använt färdigt tjänsten.

De första versionerna av betalningskanaler hade vissa säkerhetsbrister men bättre varianter togs fram under åren och i rapporten som presenterade Lightning Network hade en ny version som tillät betalningar fram- och tillbaka i samma kanal tagits fram av Joseph Poon och Thaddeus Dryja.

Hashed Timelocked Contracts

Lightning Network utvidgar konceptet med betalningskanaler genom att skapa ett nätverk av betalningskanaler så att det går att betala vem som helst i nätverket, så länge en väg kan hittas från sändaren till mottagaren. Tänk dig att Alice har betalningskanal uppsatt med Bob och att Bob i sin tur har en kanal uppsatt med Carol. Alice kan då skicka en betalning till Carol, via Bob.

För att möjliggöra detta gäller det förstås att Bob faktiskt skickar vidare pengarna till Carol och inte behåller dem själv. Hashed Timelocked Contracts är en kombination av ett "time lock" och ett "hash lock" som kräver att mottagaren av en transaktion godkänner den inom en viss tid (för att inte pengarna ska återgå sändaren). Såhär skulle en betalning på 0,1 bitcoin från Alice till Carol gå till:

  1. Alice öppnar en betalningskanal till Bob och Bob öppnar en till Carol.
  2. Carol genererar ett slumpmässigt, hemligt nummer och skapar en hash av detta. Denna hash ger Carol till Alice.
  3. Alice skickar 0,1 till Bob genom deras betalningskanal, men med ett extra villkor som gör att Bob måste visa upp det hemliga numret för att kunna ta emot betalningen.
  4. Bob skickar 0,1 till Carol med samma villkor som i punkt 3.
  5. Carol kan slutföra transaktionen från Bob eftersom hon känner till hemligheten. När hon gör detta måste hon dock visa upp hemligheten för Bob, vilket innebär att Bob också kan slutföra sin betalning från Alice.

Användarvänlighet

Allt det här låter ju förstås ganska krångligt och än så länge finns inte så många appar som gör det möjligt för vanliga användare att använda Lightning Network, men det kommer att ändras med tiden.

Detta ska ses som teknisk infrastruktur som användaren inte kommer att behöva veta några detaljer om. Lightning är ett nätverk som routar betalningar byggt ovanpå Bitcoins blockkedja men det behöver egentligen bara tekniker bry sig om. Du skickar förstås massor av mejl varje dag utan att fundera på hur SMTP eller TCP/IP funkar och samma princip gäller här.

Läs mer

Senaste artiklarna:

Slide
Fler artiklar