Vad är ett certifikat?

Ett certifikat är ett värdepapper vars värde är knutet till en underliggande tillgång, ofta en råvara som t.ex. guld eller olja men det kan även vara aktier, valutor eller i princip vilken tillgång som helst, inklusive Bitcoin. När du äger ett certifikat äger du inte Bitcoin, du äger en börshandlad produkt som ska följa Bitcoins kursutveckling. Du kan handla och förvara certifikat på ditt ISK eller kapitalförsäkring hos flera banker.

Bitcoin på Kapitalförsäkring

Företag och privatpersoner kan investera i riktig Bitcoin som hålls på en kapitalförsäkring via försäkringsförmedlaren Hubins. När du investerar i Bitcoin via en kapitalförsäkringslösning betalar du inte vinstskatt, istället betalar du en årlig schablonsskatt och du slipper deklarera för dina köp och försäljningar. När du förvarar sina Bitcoin på en kapitalförsäkring utses automatiskt en förmånstagarr för det fall du skulle gå bort. Du kan även ändra förmånstagare fritt. Dina Bitcoin förvaras säkert hos Safello och du får tillgång till ditt innehav genom enkel inloggning med BankID via Hubins plattform.

Att tänka på vid investering i certifikat

Det viktigaste att tänka på är att du faktiskt inte äger några bitcoin när du investerat i ett certifikat. Vidare innebär det en rad motpartsrisker till skillnad från om du äger riktiga bitcoin. Motpartsriskerna är till exempel att certifikatet kan bli handelsstoppat på den börs det handlas på, att emittenten som ställer ut certifikatet inte förvarar de Bitcoin som backar produkten på ett säkert sätt (förvar hos en börs som blir hackad eller insolvent) alternativt att emittenten inte backar produkten med underliggande tillgång 1:1 överhuvudtaget då det inte finns några krav på företagen att faktiskt göra det. Om det skulle visa sig att företaget inte har tillgångar nog som täcker upp certifikatens värde när det är dags att betala ut pengar så finns alltså en risk att investerare inte får tillbaka sina pengar. När du handlar certifikat så läs noga igenom faktabladet för produkten. Då certifikat inte är riktig krypto handlas dessa endast under börsens öppettider, trots att kryptomarknaden är öppen dygnet runt.

Investera i riktig Bitcoin i din kapitalförsäkring

Nu kan du som företag och privatperson investera i riktig Bitcoin som hålls på en kapitalförsäkring. När du investerar i kryptotillgångar via en kapitalförsäkringslösning betalar du inte vinstskatt, istället betalar du en årlig schablonsskatt och du slipper deklarera för dina köp och försäljningar. Läs mer här.
Hubins.com

Senaste artiklarna:

Slide
Fler artiklar