Vad är ett certifikat?

Ett certifikat är ett värdepapper vars värde är knutet till en underliggande tillgång, ofta en råvara som t.ex. guld eller olja men det kan även vara aktier, valutor eller i princip vilken tillgång som helst. 2015 kom det första certifikatet som följer bitcoinkursen och sedan dess har fler lanserats även för andra kryptovalutor. Tror du att bitcoins värde kommer att öka och vill ta del av uppgången kan du alltså köpa ett certifikat och det fina är att det här går att göra från ditt helt vanliga aktie-/fondkonto, ISK eller kapitalförsäkring. Har du inget sådant så skapar du snabbt och lätt ett på Avanza.

Att tänka på

När du äger ett bitcoincertifikat äger du inte bitcoin utan helt enkelt en försäkran från ett företag eller en bank om att deras certifikat kommer att försöka följa bitcoinkursen. Det här innebär förstås bl.a. att du inte kan använda bitcoin för att skicka till någon eller betala för något, eftersom du faktiskt inte innehar några bitcoin. Det innebär också en annan typ av risk än om du har "riktiga bitcoin".

Det självklara sättet för en utgivare av ett bitcoincertifikat att se till att man följer kursen både upp och ner utan risk är att faktiskt köpa in bitcoin som täcker upp alla certifikat man ger ut - men det finns inget krav på företagen att göra detta. Om det skulle visa sig att företaget inte har tillgångar nog som täcker upp certifikatens värde när det är dags att betala ut pengar så finns alltså en risk att investerare inte får tillbaka sina pengar.

Det finns ofta dels en utgivare av certifikatet och dels en "garant" som lovar att ersätta investerarna om inte utgivaren kan göra det. Det kan därför vara intressant att titta på vem garanten är. Av de kryptocertifikat som finns att handla på börser i Sverige är utgivaren i ena fallet ett svenskt företag, XBT Provider AB och garanten då ett systerbolag till detta, registrerat i Jersey. I andra fallet är utgivaren en Schweizisk bank, Vontobel, grundad 1924, och garanten är det börsnoterade moderbolaget i hela koncernen.

Det är också värt att kolla in vilka avgifter de olika certifikaten tar samt vilken valuta de handlas i (SEK eller EUR). Alla kryptocertifikat på de svenska marknaderna följer bitcoinkursen i USD/BTC så du tar även en valutarisk mellan USD och den valuta som certifikatet handlas i. Köper du t.ex. ett certifikat som handlas i SEK och kronan stärks gentemot dollarn så blir ditt certifikat mindre värt (räknat i SEK).


Kryptocertifikat i Sverige

Nedan listar vi de kryptocertifikat som finns tillgängliga på svenska börser. Klicka på certifikatet för att läsa mer eller köpa direkt på Avanza.

Senaste artiklarna:

Slide
Fler artiklar