Web3, eller Web 3.0, är ett begrepp som syftar på ett framtida, mer decentraliserat, internet. Det är delvis ett svar på den sociala webben (web 2.0) som gjort att användardata centraliserades till några få plattformar, och därmed är helt i händerna på några av världens största företag. I och med bitcoins framgångar från 2009 väcktes många idéer om hur man skulle kunna använda liknande teknik för att decentralisera även andra saker och därför har web3 och blockkedjor kommit att bli tätt sammankopplade. Men att faktiskt decentralisera saker är inte så lätt som det låter. Vill du läsa mer om hur det ligger till med decentraliseringen i praktiken så kolla in den här artikeln.

Kryptovalutor

Kryptovalutor var det som startade tanken på ett decentraliserat internet, eller åtminstone det som gjorde att man såg hur det skulle kunna vara praktiskt möjligt. Därför är förstås kryptovalutor en grundbult i web3. Det är intressant att notera att redan i internets barndom förutsåg man att betalningar skulle ha en central roll och reserverade därför plats för detta bland felkoderna i HTTP-protokollet. De flesta har nog sett koden 404, som betyder "Not found", alltså att webbsidan inte hittades, men få känner till koden 402 som betyder "Payment required".

402 Payment Required. Reserved for future use. The original intention was that this code might be used as part of some form of digital cash or micropayment scheme, as proposed, for example, by GNU Taler,[33] but that has not yet happened, and this code is not widely used.

Fortfarande idag används inte denna felkod till något specifikt men vi har åtminstone kommit ett steg närmre att betalningar är en integrerad del av ett decentraliserat internet. Läs mer om kryptovalutor här:

DeFi

Ett naturligt nästa steg när man har decentraliserade valutor är att kolla på andra typer av finansiella tjänster som lån och investeringar. Många sådana har under åren byggts på Ethereum och nu senare även på andra konkurrerande plattformar. Exempel på saker man kan göra, utan att ha en central motpart, är att låna ut pengar, låna pengar med kryptovaluta som säkerhet, investera genom decentraliserade organistioner (DAO:s) mm. Stablecoins, d.v.s. valutor vars värde är knutet till traditionella valutor som den amerikanska världen är också en viktig del av det nya, decentraliserade finansiella systemet.

NFT:er

Medan valutor är något där varje enhet är fritt utbytbar mot vilken annan som helst  ("fungible") så finns en annan sorts tokens där varje enhet representerar något unikt. Dessa kallas NFT:er ("non-fungible tokens") och har blivit populära för att representera digitala konstverk och en hel del annat. Läs mer om NFT:Er här:

Metaverse

Gradvis så tar våra digitala liv mer och mer plats från det fysiska. Tanken om en digital värld där vi kan göra det mesta som den fysiska världen erbjuder men även mycket annat som inte är möjligt IRL har fått namnet metaverse. Facebook har som bekant anammat detta tänk fullt ut och t.o.m. döpt om sitt moderbolag till Meta. Kopplingen till Web3 är inte självklar då man kan tänka sig stängda, centraliserade metaverse såväl som öppna och decentraliserade men vi hoppas förstås att vi får se mycket av det sistnämnda. Läs mer om metaverse här:

Sveriges bästa sätt att köpa kryptovalutor

Med 3 enkla steg
BankID
Logga in säkert via Mobilt BankID
Swish
Enkla och snabba betalningslösningar
Safello Wallet
Förvaras tryggt i din plånbok
Köp Bitcoin här!
Bitcoin
Ethereum
Chainlink
Polygon
Polkadot
Uniswap
USD Coin
Algorand
Kom igång
Download on the App StoreGet it on Google Play