Inledning

Som artikeln Hur fungerar Bitcoin? förklarar så genereras nya bitcoin varje gång ett nytt block skapas, i snitt var tionde minut. Just nu genereras 6,25 bitcoins för varje block (denna siffra halveras ungefär var fjärde år) och dessa tillfaller den som lyckas skapa blocket. Utöver detta får också skaparen alla de transaktionsavgifter som bifogats de transaktioner som tas med i blocket.

Att skapa ett block är ett trial-and-error-arbete där det gäller att hitta ett hashvärde som är tillräckligt litet, så ju fler hashvärden du hinner räkna ut under en viss tid desto större chans att vara den som skapar nästa block.

Eftersom så mycket datorkraft över hela världen tävlar om detta så kommer det att väldigt lång tid innan du lyckas skapa ett block, om du ens lyckas under din livstid. De allra flesta väljer därför att gå med i en s.k. mining pool, där man tillsammans går ihop med sin datorkraft och delar på utdelningen när någon i poolen lyckas skapa ett block.

Lite historia

Innan du bestämmer dig för att du vill vara med och skapa pengar (vem vill inte det?!) så kan det vara bra att förstå lite om hur miningindustrin utvecklats och hur den ser ut idag.

Datorns processor

När Bitcoin presenterades av Satoshi 2009 så var en mining-funktion inbyggd i Bitcoinprogrammet. Du bockade helt enkelt i inställningen "Generate coins" så satte programmet igång och försökte skapa block.

Din dator använde sin vanliga processor (CPU) till det här arbetet och fick därmed fläktarna att dra igång på högsta effekt så många lät helt enkelt bli den här inställningen. En bitcoin var ändå inte värd något på den här tiden.

Grafikkortet

Det tog inte lång tid för folk att inse att det fanns snabbare sätt att generera bitcoin, nämligen genom att använda datorns grafikkort (GPU). Redan i december 2009 uppmanade Satoshi folk att vänta med detta för att "vanliga människor" i så stor utsträckning som möjligt skulle ha chansen att skapa coins. En anledning till detta var förstås att det inte fanns några etablerade sätt att köpa bitcoin, så att skapa dem själv var helt enkelt det smidigaste sättet.

We should have a gentleman's agreement to postpone the GPU arms race as long as we can for the good of the network.  It's much easer to get new users up to speed if they don't have to worry about GPU drivers and compatibility.  It's nice how anyone with just a CPU can compete fairly equally right now.

Hur som helst, utvecklingen av GPU miners gick inte att stoppa och snart var detta ny standard.

FPGA:er

Anledningen till att ett grafikkort är bättre på att skapa bitcoin än en vanlig processor är (lite förenklat) att den är mer optimerad för att "räkna matte". Detta används normalt för att visa snygg grafik men funkar alltså även rätt så bra till att räkna ut hashvärden. Men det finns bättre sätt.

En FPGA är en programmerbar, integrerad krets, alltså hårdvara vars funktion går att programmera på väldigt låg nivå. Nästa naturliga steg i att optimera mining var därför att programmera sådana här kretsar för att utföra  just den hashfunktion (SHA-256) som används i bitcoin.

ASICs

FPGA:er var förstahandsvalet under något år eller två men fick snart ge vika för nästa naturliga i utvecklingen, nämligen hårdvara specifikt konstruerad för just mining, s.k. ASICs (application specific integrated circuit). I början av 2013 började dessa bli tillgängliga för allmänheten men nu började också mining bli mer av industri än ett hobbyprojekt som vem som helst ägnade sig åt.

Konkurrens

Konkurrensen inom mining började nu bli hårdare. Det finns en enkel kalkyl som måste gå ihop för alla som vill ägna sig åt mining, nämligen att de totala inkomsterna måste vara större än de totala utgifterna, och båda dessa parametrar kan vara lite svåra att få koll på.

Inkomsten beror på hur stor den totala hash raten är på Bitcoinnätverket (alltså, hur många andra som minar och hur mycket) och rent praktiskt också på bitcoins växelkurs, eftersom de allra flesta inte använder bitcoin för att handla allt de behöver. Båda dessa parametrar (framförallt växelkursen) varierar kraftigt så att göra en kalkyl för hela din hårdvaras livslängd är inte lätt. Dina utgifter är dels inköpet av hårdvaran och dels de löpande kostnaderna, framförallt elektricitet. Vill du räkna på detta finns mining calculators att ta hjälp av.

Minsta fördel inom några av dessa områden gör stor skillnad så ställ dig själv följande frågor innan du ger dig in på detta.

  • Kan jag få hårdvaran till ett bra pris? Hur stor marginal har lagts på från första ledet (tillverkaren). Vissa tillverkare minar själv - hur stor fördel har de av detta?
  • Hur billig elektricitet har jag tillgång till? Hur står sig detta pris jämfört med andra delar av världen, såsom Kina?

Kort sagt, om du är ute efter att få ihop en summa bitcoin för att tror på tekniken och en värdeökning på sikt, så är det förmodligen enklare att helt enkelt köpa bitcoin nu istället för att ge sig på mining.

Altcoins

Det finns många altcoins som använder andra hashfunktioner än Bitcoin där det fortfarande kan vara lönsamt att skapa bitcoin med sin vanliga dator, läs t.ex. den här artikeln. Tänk dock på att kostnaden för elektriciteten fortfarande är en faktor du måste ta hänsyn till när du försöker räkna ut om det är värt besväret eller ej.

Senaste artiklarna:

Slide
Fler artiklar