2015 beslutade EU-domstolen att Bitcoin ska betraktas precis som andra valutor i momshänseende. Det innebär alltså att bitcoin i sig inte ska ses som en vara/tjänst utan är undantagen från moms.

Läs mer om moms här på Bitcoin.se: