Köp
Köp boken
Här!

The Internet of Money

Andreas Antonopoulos
Ca. pris:
156
KR
Detta är en samling av presentationer och föredrag av Andreas Antonopoulos, som anses vara en av de mest pedagogiska förespråkarna av Bitcoin. Andreas går bortom det tekniska och undersöker de filosofiska, sociala och historiska aspekterna av denna nya teknik och hur det kan förändra världen.

Recension:

The Internet of Money

September 6, 2018

Andreas Antonopoulos är väl känd för sina pedagogiska presentationer om Bitcoin och i The Internet of Money (volym 1) är det just precis dessa man får ta del av. Boken är en samling av 11 av Andreas presentationer som hölls mellan 2013 och 2016. De publiceras i redigerad form, dels för att få bort en del av det ”svammel” som naturligt kommer med i presentationer som är delvis improviserade, men även för att rätta till detaljer. Gillar man inte detta så finns även länkar till alla presentationer i videoform.

Det är imponerande att de presentationer som publiceras är så olika. Vissa detaljer och exempel återkommer förstås men det är tydligt att Andreas lagt ned mycket tid på att hitta nya infallsvinklar och förklaringar för att göra presentationerna intressanta och unika. Boken spänner över ett brett spektrum, från grundläggande introduktion av Bitcoin till mer filosofiska tankar om hur valutor är ett sorts språk.

https://track.adtraction.com/t/t?a=1064669490&as=1088699173&t=2&tk=1&url=https://www.bokus.com/bok/9781537000459/the-internet-of-money-a-collection-of-talks-by-andreas-m-antonopoulos/

Här är några av de ämnen och poänger som Andreas tar upp:

  • Nästan alla stora teknikförändringar möts med skepticism eftersom man har svårt att föreställa sig paradigmskiften. Vem behöver en bullrande, skakig, smutsig bil när det finns hästar? Vem vill ha livsfarlig elektricitet inne i sitt hus?
  • Vi lever i en mer och mer global värld, där internet ger upphov till en ny sorts global kultur, men våra pengar är fortfarande lokala och isolerade.
  • Våra metaforer för att beskriva Bitcoin är helt felaktiga. En plånbok innehåller inte Bitcoin, den är egentligen mer som en nyckelknippa (nycklar går att kopiera), det finns inga digitala mynt, o.s.v.
  • Nu finns möjligheten att autonom mjukvara kan äga pengar. Det har aldrig varit möjligt förut. Vad innebär det när en bil kan äga sig själv?
  • Angående skalning så kan en parallell dras till vad som sagts om internet ett otal gånger. Först var det omöjligt att Usenet skulle kunna skala, sedan mail, sedan bilder, sedan video.

Det här är en ganska kort och lättläst bok så jag rekommenderar den absolut som en introduktion till någon som ännu inte övertygats om Bitcoins storhet men även till väl insatta entusiaster som vill ha fler perspektiv. Det finns även en uppföljare till boken, som innehåller ytterligare presentationer.

2345

Rekommenderade böcker:

Se fler Böcker ⟶
Fler böcker