Köp
Köp boken
Här!

The Bitcoin Standard

Saifedean Ammous
Ca. pris:
234
KR
The Bitcoin Standard är en bok som sätter in Bitcoin i ett större perspektiv och förklarar varför Bitcoin är "sunda" pengar, de bästa pengarna världen någonsin sett. Boken går igenom pengars historia och varför Bitcoin behövs med utgångspunkt i den Österrikiska skolan.

Recension:

The Bitcoin Standard

August 14, 2018

Saifedean Ammous bor i Beirut och jobbar där som assistant professor (ungefär ”forskarassistent”) i ekonomi på Lebanese American University. Saifedean är en förespråkare för den österrikiska skolan och har skrivit en bok som sätter in Bitcoin i det större perspektivet, om vad som är bra pengar och hur Bitcoin faktiskt utmanar de statligt kontrollerade valutor som har blivit standard i världen idag.

The Bitcoin Standard börjar bra med att gå igenom pengars historia samt de egenskaper som är önskvärda hos pengar och som han senare ska återkomma mycket till under bokens gång. Begreppet ”salability”, i princip hur lätt någonting säljas vidare utan att förlora i värde, är centralt och delas upp i tre delar.

  • Salability across scales. Hur lätt någonting kan delas upp i mindre delar eller slås ihop till större.
  • Salability across space. Hur lätt något kan transporteras eller förflyttas.
  • Salability across time. Hur väl något behåller sitt värde över tid.

Han pratar mycket om att bra pengar är sådant som har hög salability och ett annat begrepp som är ständigt återkommande är stock-to-flow ratio, d.v.s. hur mycket nytt av någonting som produceras i förhållande till hur mycket som redan finns. Hög stock-to-flow ratio hos något som används som pengar innebär alltså att inflationen (mätt som ökningen av penningmängd) är låg. Med dessa begrepp som bas handlar mycket av boken om att visa hur guld genom historien varit den bästa sortens pengar och hur världen har varit mycket bättre under perioder då guld använts.

Tyvärr spårar boken ur när den i sin ivrighet försöker använda det monetära systemet som en förklaring till allt gott eller ont i världen. Allt från familjens roll i samhället till arkitektur och musik var enligt Saifedean bättre under tider när guld användes som pengar och befinner sig idag i ett katastrofalt tillstånd p.g.a. staters kontroll över pengarna.

The well-known phenomenon of the modern breakdown of the family cannot be understood without recognizing the role of unsound money allowing the state to appropriate many of the essential roles that the family has played for millennia.

Han attackerar många gånger John Maynard Keynes och kritiken av hans ekonomiska teorier är förstås förväntade i en bok som denna men de personliga påhoppen, oavsett hur mycket sanning som ligger i dem, är totalt onödiga.

Keynes was a libertine hedonist who wasted most his adult life engaging in sexual relationships with children

Hans åsikter om musik förr och nu är minst sagt trångsynta och romantiserande och något såhär subjektivt är förstås i vilket fall som helst svårt att på något rimligt sätt underbygga med fakta. Ska man ändå försöka sig på det behöver man ta in betydligt fler perspektiv än det monetära.

Whereas the music of the golden era spoke to man’s soul and awakened him to think of higher callings than the mundane grind of daily life, today’s musical noises speak to man’s most base animalistic instincts

Boken tappar en hel del i trovärdighet i den här delen men tar man sig ändå igenom det så är den avslutande delen om Bitcoin betydligt bättre. En bra förklaring av Bitcoin görs som inte går in speciellt djupt på de tekniska detaljerna utan istället diskuterar Bitcoin utifrån dess egenskaper. Saifedean förklarar med hjälp av begreppen som introducerats tidigare i boken hur Bitcoin är ”the hardest money ever created” och går dessutom igenom en hel del av de missförstånd som finns kring Bitcoin.

Den övergripande argumentationen för Bitcoin som bra pengar är övertygande och kritiken av fiat-pengar är relevant. Att ifrågasätta om stater överhuvudtaget ska ägna sig åt att kontrollera utbudet av pengar är vettigt och fördelarna med en global, decentraliserad valuta oberoende av stater kan inte viftas bort. Min önskan är därför att denna bok hade fokuserat på detta och skippat många av de andra utsvävningarna. Är du en dedikerad anhängare av österrikiska skolan men ännu inte övertygad om Bitcoins storslagenhet så är det här boken för dig. Tyvärr är den delen av befolkningen ganska liten och för de flesta andra är det risk att boken läggs undan innan man kommer till poängerna i slutkapitlen.

2309

Rekommenderade böcker:

Se fler Böcker ⟶
Fler böcker