Köp
Köp boken
Här!

Bitcoinhandboken - Recension

Björn Tisjö
Ca. pris:
219
KR
I Bitcoinhandboken presenterar Björn Tisjö fakta, samt egna åsikter, om Bitcoin och dagens finansiella system. Boken vänder sig till nybörjare, men passar bättre till erfarna bitcoiners som vill förstå Tisjös perspektiv på bitcoin.

Recension:

Bitcoinhandboken - Recension

April 4, 2023

År 2022 lämnade dåvarande kommunpolitikern Björn Tisjö in en motion till Alvesta kommun. Motionen handlade om att kommunen långsiktigt skulle investera 1 % av sitt resultat i bitcoin samt tillsätta en grupp som fördjupar sig inom ämnet. Motionen avslogs med bland annat hänvisning till den utredning som Staffanstorp kommun hade gjort året innan gällande frågan om kommuner kan investera i bitcoin eller inte. 

Tisjös motion är fröet till boken Bitconhandboken. Han skriver att ”det började med att jag ville förklara bitcoin för politikerna där jag bor” och att han efter en tid som bitcoinutbildare kunde slutföra boken. 

I inledningen skriver Tisjö att han hoppas boken ger ”svar på många av de frågor och funderingar som en nybörjare har” samt att han även hoppas ”kunna tillföra ny kunskap och nya infallsvinklar som gynnar även rutinerade bitcoinägare”. Utifrån bokens innehåll och struktur lyckas han bäst med sistnämnda. 

”Tid och bitcoin är det enda som är begränsat”

Finansiellt fokus – men når inte ända fram

Bitcoin kan förklaras utifrån flera olika perspektiv och Tisjö väljer primärt det finansiella perspektivet. Han tar därmed sin utgångspunkt från inflation, penningmängd och köpkraft. Det är en fördel då många svenska läsare lätt kan relatera till svenska Riksbanken, räntenivåer och hur allt i samhället alltid går upp i pris över tid. 

I likhet med andra böcker, inom samma ämne, börjar även denna med att förklara vad som är pengar och skillnaden mellan hårda och mjuka pengar. Tisjö har främst fokus på guldstandarden som sträckte sig fram till 70-talet och hur vi idag har något som skulle kunna kallas för kreditstandard. 

Därefter följer kapitel om inflation, framtidens pengar, kritik mot bitcoin, blockkedjor, mining och olika sätt att köpa bitcoin. Det är en logisk ordning genom att problemet först förklaras, sedan lösningen och därefter hur man kan investera i framtidens lösning på krediternas problem. En helhetsbild av dåtid, nutid och framtid - dvs. om bitcoin som finansiellt instrument. 

Men allt detta ryms på cirka 150 sidor – vilket troligtvis är orsaken till den kritik som kan vändas mot Tisjös framställning av bitcoin. Det går fort fram, väldigt fort. 

Allt för ofta känns det som att läsare får ett kort svar på en komplicerad fråga och lämnas med ännu flera obesvarade frågor. Är tanken att läsaren ska få massa funderingar och forska vidare inom ämnet så kanske han har lyckats. Men det upplevs snarare spretigt och kortfattat och inte som att nyfikenheten riktigt väcks till liv. 

”Fiat är en bubbla, och bitcoin är nålen”

Fakta, åsikter, tankar

Tisjö skriver med ett enkelt språk, med tydliga analogier, och oftast utan att använda de svåraste tekniska begreppen. Det är en styrka och en förutsättning för att läsaren ska kunna ta till sig vad han förmedlar. Däremot blir det, allt för ofta, både hoppigt och osammanhängande. Han drar i trådar som inte knyts ihop, antyder saker utan att gå till botten och tar upp flera olika aspekter i mycket korta kapitel. Så även om det är ett lätt språkbruk blir det inte alltid enkelt att följa med i den ibland suddigt röda tråden. 

Boken kan ses som en mix av grundläggande fakta samt åsikter och personliga tankar av Tisjö. I vissa fall är det svårt att veta var gränsen går vilket är synd. På bokens baksida anges att ”Bitcoinhandboken är den perfekta boken att ge till alla som är nyfikna på bitcoin och vill förstå vad det är”. Det är inte helt lätt att hålla med då de otydliga röda trådarna och den gråa gränsen mellan fakta och åsikter troligtvis gör det svårt för nybörjare att förstå storheten med bitcoin. 

Vid vissa enstaka tillfällen drar han även slutsatser som känns minst sagt märkliga. Ett exempel är att de som förstår bitcoin har ett sundare konsumtionsmönster. 

”De allra flesta som förstår vad bitcoin är prioriterar bort onödig konsumtion. De väljer i större utsträckning att ägna sig åt självvalda meningsfulla aktiviteter än att jobba övertid för att få ett högt kreditbetyg för att enklare kunna ta mer lån till överdriven konsumtion vilket utarmar jordens resurser”

Referenser saknas, resonemanget byggs inte upp av statistik och kan självklart ifrågasättas. Men allt är ju en tolkningsfråga gällande vad ”onödig konsumtion” är. En tolkning som troligtvis är väldigt olika beroende på i vilken del av världen man bor.  

Nya infallsvinklar

I inledningen skriver Tisjö att boken förhoppningsvis ska kunna ”tillföra ny kunskap och nya infallsvinklar som gynnar även rutinerade bitcoinägare” och det är utifrån det perspektiv som boken har sin styrka. Det finns inte speciellt många svenska böcker om bitcoin och Bitcoinhandboken blir därmed en pusselbit för de som vill få ännu ett perspektiv och synsätt på den digitala valutan. Med fler illustrationer och ett långsammare tempo hade det varit lättare att ta till sig denna pusselbit. 

De som har grundläggande kunskap om, samt ser potentialen i, bitcoin kan läsa Bitcoinhandboken för att få ytterligare infallsvinklar. Detta via en mix av fakta och Tisjös egna åsikter paketerat i en bok som skulle må bra av bättre struktur men som kryddas med härliga citat och analogier.  

“Bitcoin är inte att bli rik fort, utan det är snarare ett sätt att inte bli långsamt fattig”

Motion som början och slut

I slutordet berättar Tisjö om den motion som han lämnade in till Alvesta kommun och som var fröet till denna bok. Som han själv visste i förväg fick motionen avslag men all reklam är bra reklam… Kanske ”sår motionen ett frö hos någon annan som börjar läsa på om hur pengar fungerar och hur den ekonomiska historien ser ut”. 

”Tids nog kommer verkligheten ikapp alla politiker och byråkrater som tror att det går att skapa värde ur tomma intet. Uppvaknandet kommer bli brutalt”

Det hade varit intressant om Tisjö berättat mer om motionen och hur hans politiska kollegor såg på förslaget. Här finns nämligen något helt unikt och något som verkligen sticker ut mot alla andra böcker om bitcoin – ett personligt och politiskt perspektiv. Men det går för fort framåt i detta kapitel, i likhet med de flesta kapitel. Han försöker förklara bitcoin på 150 sidor - vilket nog är omöjligt. 

Men till hans försvar bör det nämnas att Tisjö inte är den första som haft problem med att beskriva bitcoin kortfattat, tydligt och överskådligt.

”Sorry to be a wet blanket. Writing a description for this thing for general audiences is bloody hard. There's nothing to relate it to” / Satoshi Nakamoto 

Boken kan köpas på Adlibris

Läs mer: Bitcoinhandboken.se

Rekommenderade böcker:

Se fler Böcker ⟶
Fler böcker