Köp
Köp boken
Här!

Beyond Bitcoin – Recension

Simon Dingle, Steven Boykey Sidley
Ca. pris:
145
KR
Beyond Bitcoin beskriver den snabbt framväxande DeFi-sektorn. Bland annat presenteras behovet av en mer decentraliserad finansiell struktur, drivkrafter bakom utvecklingen samt hur olika tjänster inom DeFi fungerar.

Recension:

Beyond Bitcoin – Recension

May 11, 2023

Beyond Bitcoin tar avstamp från och med att Ethereum skapades 2015, det vill säga sex år efter att Bitcoin skapades. Troligtvis är det även från detta som boken har fått sin titel. Däremot visar underrubriken, "Decentralised finance and the end of banks” tydligare vad boken handlar om.  

Klassiska delar av DeFi

Inte oväntat är boken uppbyggd av de ämnen som nästan alltid nämns i böcker om DeFi. Författarna förklarar exempelvis hur ICO, Stablecoins, Yield Farming, DEX:ar, oracles och försäkringar fungerar inom DeFi. Det är funktioner som kan byggas upp via smarta kontrakt och som därmed kan ta bort mellanhänder, som exempelvis banker. Dessutom skapas då ett mer tillgängligt och öppet finansiellt system.

”Trustlessness and decentralisation and permissionlessness. The opposite of the world of financial institutions.”

De kapitel som tar upp de olika delarna inom DeFi är relativt lika uppbyggda. Att kapitlen har en likformighet är en klar fördel då det blir lättare att förstå kontexten och drivkraften bakom utvecklingen. De grundläggande funktioner som nås inom DeFi har inte vuxit fram ”ur intet” utan av en drivkraft att förändra nuvarande system. I grund och botten skulle DeFi inte behövas – om TradFi (Traditionell finans) hade varit betydligt bättre.

Kapitlen beskriver historiska händelser, och kända profiler inom kryptovärlden, som lett fram till de nya tekniska lösningarna inom DeFi. Därefter hur dessa funktioner fungerar utifrån ett användarperspektiv. Det är tydligt att författarna vill att boken inte ska bli för tekniskt invecklad och beskrivningarna av dessa funktioner blir relativt ytliga. 

Ett lite längre kapitel om risker finns även med. I kapitlet lyfts problem upp så som scams, buggar samt både tekniska och finansiella risker. Samtidigt finns det även risker inom TradFi - vilka det sällan pratas om. 

Några av de sista kapitlen skiljer sig däremot, en hel del, mot den klassiska presentationen av DeFi. Bland annat tar författarna upp den aldrig sinande debatten kring klimatpåverkan av kryptovalutor, utvecklingen inom fintech-sektorn samt blockkedjornas trilemma. Visserligen nämns DeFi men dessa kapitel upplevs snarare som utfyllnad än fördjupning inom ämnet.  

Beyond Bitcoin avslutas med ett par kapitel om framtiden för DeFi. Vilka blir de stora vinnarna och förlorarna? Hur kommer centralbanker och myndigheter att agera? Hur passar CBDC in i DeFi-pusslet? Dessa avslutande kapitel tillför nya tankar och infallsvinklar. Som författarna poängterar är vinnare och förlorare inte så uppenbara som man först kan tro.

Vänder sig till – Dig. 

Den som har läst ett par böcker om DeFi märker snabbt att denna bok tydligt skiljer sig mot de flesta andra. Detta utifrån att författarna valt att blanda talspråk med skriftspråk – samt svåra finansiella termer med lättsamma personliga betraktelser. 

De som är vana med att finanslitteratur ska vara stelt och fullproppat med finansiella termer kommer bli besvikna. Här blir känslan betydligt mer avslappnad och visst kan det vara trevligt att få läsa om kryptovärlden med en dos ironi, roliga liknelser och lättsamt språkbruk.     

”And entrepreneurs (and more salubrious parasites) had become embolded. The successful Ethereum ICO unleashed the floodgates” 
”..not the fizz and pop of cryptocurrencies wildly oscillating under the jackboot of fear and gread and the whims of happenstance”.

Erfarenhet och kunskap

Det märks att författarna är väl insatta i kryptobranschen och brinner för dess utveckling samt att de har erfarenhet av att skriva. Steven Boykey Sidley har exempelvis gett ut fem böcker tidigare och arbetar som kolumnist. Språkbruket liknar även hur en kolumnist ofta tar sig an ett ämne. 

Det är dessutom tydligt att de insett problematiken i att försöka presentera hela DeFi-sektorn i en enda bok på 240 sidor. Flera gånger vänder sig författarna direkt till läsaren och anger att personen ”inte förväntas förstå allt på en gång” samt att ”fortsätta läsa eftersom förklaringen kommer snart”. Detta fria språkbruk är ovanligt att se i faktaböcker. Det känns ibland som att en lärare stöttar en elev och säger att ”det kommer bli bra – du kommer klara av att det”. 

Passar dig som…

Boken vänder sig inte till nybörjare som precis förstått vad förkortningen DeFi står för. Författarna har visserligen ett lättsamt och ironiskt språkbruk,  men om det är ”baskunskap” som efterfrågas bör ”How to Defi” (Coingecko) passa bättre. Detta utifrån att fokus i den boken, i både text och bild, enbart är att lära ut vad DeFi är. 

Kunskapsmässigt passar Beyond Bitcoin bättre till dem med grundläggande kunskap om DeFi och vet vad exempelvis Aave, smarta kontrakt, stablecoins och DEX:ar är för något. Beyond Bitcoin knyter ihop dessa olika delar, beskriver dess historia samt presenterar hur framtiden kan se ut med en växande DeFi-sektor. Däremot kanske den inte tillför speciellt mycket ny kunskap, vilket den även fått viss kritik för i amerikanska recensioner. 

DeFi is coming…

Även om mängder av funktioner redan finns tillgängliga så har DeFi bara börjat utvecklats och användas. Det är, precis som författarna påpekar, relativt få som använder dessa tjänster idag. Många vet vad Bitcoin och blockkedjor är för något och det blir allt vanligare att investera i olika valutor. Men steget till DeFi verkar fortfarande vara stort. 

Men DeFi is coming – steg för steg. Som författarna beskriver kommer först ett par finansföretag doppa sina tår i DeFi (vilket redan börjat ske) och därefter allt större finansbolag - ”and then the skittles will fall fast”. Som med alla paradigmskiften så kommer det, i efterhand, vara omöjligt att säga när skiftet egentligen hände. 

Att de är övertygade om att DeFi kommer skapa totalt nya spelregler på finansmarknaden är uppenbart. Efter att ha läst boken är det lätt att hålla med. 

”It will affect everyone on earth who has ever had a bank account, a credit card, a debet card, a loan, an insurance policy or lawyer”

Beyond Bitcoin kan köpas hos Bokus. Det finns däremot flera böcker med samma titel så kontrollera bokomslag eller författare.  

Rekommenderade böcker:

Se fler Böcker ⟶
Fler böcker