Ingen kontrollerar Bitcoin. Eller, om man vill: alla som använder Bitcoin kontrollerar tillsammans Bitcoin. Bitcoin är ett öppet nätverk som vem som helst kan delta i och reglerna för om transaktioner accepteras etc. bestäms helt av den programkod som definierar Bitcoin.

I praktiken kan man säga att alla aktörer har en viss del av makten, men på lite olika sätt beroende på vem man är.