Ingen kontrollerar Bitcoin. Eller, om man vill: alla som använder Bitcoin kontrollerar tillsammans Bitcoin. Bitcoin är ett öppet nätverk som vem som helst kan delta i och reglerna för om transaktioner accepteras etc. bestäms helt av den programkod som definierar Bitcoin.

I praktiken kan man säga att alla aktörer har en viss del av makten, men på lite olika sätt beroende på vem man är.

Vem kontrollerar Bitcoin?

Ingen kontrollerar Bitcoin. Eller, om man vill: alla som använder Bitcoin kontrollerar tillsammans Bitcoin. Bitcoin är ett öppet nätverk som vem som helst kan delta i och reglerna för om transaktioner accepteras etc. bestäms helt av den programkod som definierar Bitcoin.

I praktiken kan man säga att alla aktörer har en viss del av makten, men på lite olika sätt beroende på vem man är.

  • Frivilliga utvecklare skriver den kod som alla andra använder. De kan bestämma vilka nya funktioner de vill implementera eller vilka förändringar de vill göra.
  • Användare bestämmer vems kod man vill köra, eller vilken plånbokstjänst, börs etc. man vill använda. Finns det olika konkurrerande idéer om vad som är Bitcoin (se t.ex. Bitcoin Cash) så är det genom det här valet användarna utövar sin makt.
  • Miners skapar de block som resten av nätverket är beroende av. Men även om t.ex. 90% av miners skulle bestämma att de vill ändra på en regel så måste de få med sig användare, börser etc., eftersom de annars kommer att producera block för en variant av Bitcoin som ingen använder.
Fler frågor

Senaste artiklarna:

Slide
Fler artiklar

Hos Avanza kan du enkelt investera i Bitcoin genom certifikatet Bitcoin XBT. Läs mer.