Ja! Även innan alla bitcoin skapats så kommer miners att få större delen av sina inkomster från transaktionsavgifter. När inga fler bitcoin skapas kommer transaktionsavgifterna vara det som garanterar att block fortsätter att skapas.