Det sista blocket som skapar nya bitcoin kommer att vara block #6929999. Detta block kommer att genereras någon gång runt år 2140 och det totala antalet bitcoins kommer sedan att vara 20999999,9769 (nästan 21 miljoner).

Om precisionen ökas från nuvarande 8 decimaler kommer skapandet att fortsätta även efter denna tidpunkt men det totala antalet kommer ändå alltid att vara strax under 21 miljoner.

När kommer alla bitcoin att vara skapade?

Det sista blocket som skapar nya bitcoin kommer att vara block #6929999. Detta block kommer att genereras någon gång runt år 2140 och det totala antalet bitcoins kommer sedan att vara 20999999,9769 (nästan 21 miljoner).

Om precisionen ökas från nuvarande 8 decimaler kommer skapandet att fortsätta även efter denna tidpunkt men det totala antalet kommer ändå alltid att vara strax under 21 miljoner.

Fler frågor

Senaste artiklarna:

Slide
Fler artiklar

Hos Avanza kan du enkelt investera i Bitcoin genom certifikatet Bitcoin XBT. Läs mer.