Chef för centralbanksorganisation attackerar såväl Isaac Newton som Satoshi Nakamoto

Förra veckan fick ett uttalande av Agustin Carstens, chefen för Bank for International Settlements (”centralbankernas centralbank”), stor uppmärksamhet i Bitcoinkretsar på Twitter. ”BIS Chief to Crypto Coders: ‘Stop Trying to Create Money'” var rubriken på Coindesks artikel och hans uttalande bemöttes framförallt med lätt hånfulla skratt. Det han säger innehåller dock båda felaktigheter och rent förakt, som förtjänar att bemötas ordentligt.

Här är hela citatet, som Coindesk klippte från:

Don’t you think it’s a positive side effect that Bitcoin has got many young people thinking about money, money creation and the financial system?

Glance back into the past and you will see that creating gold or money from nothing has been a regular obsession. It never worked. Even the great physicist Isaac Newton was at one point in his life obsessed by alchemy and the idea of making gold. He was very successful in a number of fields, but in this one he failed. Newton ended up as head of the British Mint. Why? Because he could detect at once if a coin was counterfeit. After he failed in his attempt to make gold, he switched sides and sent counterfeiters to prison. So my message to young people would be: Stop trying to create money!

Ett rimligt svar på frågan hade väl varit att säga att jo, trots min kritik av Bitcoin, så är det förstås positivt att unga människor försöker förstå hur pengar och det finansiella systemet fungerar. Istället går han in på en jämförelse med Isaac Newton som, likt många andra genom historien, försökt framställa guld. Han säger att Newton, efter att ha misslyckats med detta, ”bytte sida” och började sätta falskmyntare i fängelse.

Inte nog med att han förolämpar alla som ägnat sin tid åt att försöka åstadkomma decentraliserade, rättvisa, pengar,  han lyckas alltså dessutom ge Isaac Newton en ordentlig känga.

Isaac Newton – falskmyntare?

OK, så först och främst då, ägnade sig Isaac Newton åt falskmynteri? Nej, det finns inget som tyder på att han försökte lura på någon förfalskningar, alltså att hävda att något var guld, som inte var det. Newton försökte hitta ett sätt att framställa guld och att förverkliga drömmen om de vises sten, ett mytiskt ämne som troddes ha mirakulösa egenskaper. Man kan säkert anklaga Newton för att ha varit vidskeplig och i vissa fall ovetenskaplig (utan att försumma hans fantastiska bidrag till vetenskapen) men försökte han lura någon? Nope.

Att då säga att han ”bytte sida” och började sätta dit falskmyntare är med andra ord ganska förnedrande.

Satoshi då?

Carstens antyder underförstått samma sak om Satoshi Nakamoto och alla andra som försökt skapa en ny sorts pengar. När han säger ”stop trying to create money!” verkar han alltså inte mena ”sluta försöka skapa en ny sorts pengar!” utan ”sluta försöka förfalska pengar!”. Hans jämförelse med falskmyntare går inte att förstå på annat sätt och denna syn på kryptovaluta som något sorts bedrägeri återkommer i en annan fråga i samma intervju.

So, how do you account for the hype surrounding them?

The hype came about because this was something completely new and because you could ostensibly make sure-fire profits in a short space of time. But if you look at them closely, cryptocurrencies are, in a nutshell, a bubble, a Ponzi scheme and an environmental disaster – the latter because of the high energy consumption needed to run the infrastructure for these cryptocurrencies.

Bland den vanliga kritiken om att det är en bubbla och en miljökatastrof kastar han alltså också in ordet Ponzibedrägeri. Så vad är ett Ponzibedrägeri? Ett Ponzibedrägeri är när någon tar emot pengar, under den falska förevändningen att dessa kommer att investeras och ge avkastning, men i själva verket använder pengar från senare investerare till att betala ”avkastning” åt tidigare investerare. Detta fungerar bara så länge nya pengar strömmar in och är förstås ett alldeles uppenbart exempel på ett bedrägeri.

Bernie Madoff – välkänd bedragare

Uppfinnare eller bluffmakare

Poängen här är alltså att det inte får vara OK att så slentrianmässigt förolämpa människor som försöker skapa något. Notera igen skillnaden mellan ”sluta försöka skapa en ny sorts pengar!” och ”sluta försöka förfalska pengar!”. Det är en otrolig skillnad. Olika typer av pengar har uppfunnits och använts av människor under alla tider, allt från konkreta ting som snäckskal, metaller och stora stenar till skuldsedlar eller helt informella överenskommelser har fyllt denna funktion.

Att med goda intentioner skapa något kan inte jämföras med att försöka bedra andra. Carstens kritik är befogad mot många projekt som försökt rida på kryptovågen genom att lura folk på deras pengar (som OneCoin) men detta har ingenting att göra med Bitcoin, vars skapare öppet publicerade sin uppfinning och bjöd in vem som helst att kritisera, förbättra eller använda systemet.

För att sammanfatta:

  • Det Satoshi Nakamoto gjorde kan jämföras med att skapa en helt ny metall, något som kan användas som pengar, och sedan låta folk själva bestämma om det är något de vill använda.
  • Det Isaac Newton försökte göra var att skapa mer av en existerande metall. Det skulle kunna göra honom rik och det skulle också förstöra gulds möjlighet att fungera som pengar, bevarare av värde etc., men det är inte falskmynteri.
  • Falskmynteri är att skapa något som inte är guld och sedan försöka lura folk att det är guld.

Det går inte att föra en vettig diskussion om det monetära systemet när de personer som borde ha mest kunskap i ämnet tar till den här typen av argumentation. Dags att höja nivån.

 

Kom in på vårt forum för att diskutera artikeln