Framtidens plånböcker

Just nu pågår konferensen Building On Bitcoin i Lissabon. Under första dagen hölls bl.a. två olika föredrag om plånböcker med lite olika inriktning. Den första presentationen av Jonas Schnelli innehöll en hel del tekniska detaljer och kretsade huvudsakligen kring Jonas övertygelse att hela poängen med Bitcoin är att inte behöva lita på någon tredjepart.

Vi vet förstås att det kräver en del av användaren för att köra en egen, fullt validerande, nod. Vill du köra igång Bitcoin Core idag så krävs bl.a. att du har ordentligt med ledigt diskutrymme, en massa tid samt en bra internetuppkoppling för att ta dig igenom den initiala synkningen med nätverket. Här påpekar dock Jonas att när man väl har sin nod i synk så är resursanvändningen inte överväldigande och ger som exempel att Bitcoin Core då inte använder mer RAM än Slack.

Jonas går igenom några koncept som kan förenkla för användarna. Det ena är s.k. Hybrid SPV där noden till en början fungerar som en SPV-nod men under tiden laddar ner alla block för att till slut kunna agera som en full nod. Man kan också under tiden begränsa hur mycket CPU programmet får använda för att på det sättet ha en fullt användbar dator fram tills att synkningen är klar. För tekniska detaljer, läs diskussionen i Jonas pull request på GitHub.

En annan vision som Jonas har är en ”box” som vem som helst kan köpa och plugga in där hemma, utan teknisk kunskap. En sådan box skulle alltså vara en fullt validerande Bitcoin-nod och skulle kunna användas som backend för de plånböcker en person har på sin mobil, iPad etc. På det sättet kan mobilklienterna fortfarande vara lättviktiga men utan att du litar på någon annan än dig själv. Klicka nedan för att se hela Jonas presentation och kolla också gärna in Nicolas Doriers presentation senare på dagen som knyter an till olika sätt att göra det enklare att köra en fullnod.

Den andra presentationen med inriktning på plånböcker hölls av Patrícia Estevão och var mindre teknisk, med inriktning på UX och hur man kan göra en plånbok för Lightning Network utan att krångla till det för användarna, eller med Patricias ord: ”Preserving the mental model a user already has of a regular bitcoin wallet”. Patricia har gjort ett gediget forskningsarbete kring detta, som finns publicerat här: https://patestevao.gitbooks.io/lightning-network-ux-research/

I sin presentation går hon igenom de olika dialoger som en användare stöter på i en vanlig Bitcoinplånbok och jämför med hur detta kan/bör se ut i en plånbok med stöd för Lightning Network. Användaren har redan en ”mental modell” av en Bitcoinplånbok och man bör försöka behålla denna, vilket enligt Patricia inte är några större problem.

När det gäller att skicka betalningar så är förfarandet mycket likt en vanlig Bitcointransaktion, med skillnaden att man inte kan välja prioritet genom att ange olika stora transaktionsavgifter. Detsamma gäller för att ta emot betalningar, skillnaderna är minimala.

Den största frågan handlar nog om hur (eller om) man ska presentera konceptet med betalningskanaler för användaren. Patricia menar att det är oundvikligt att användaren kommer i kontakt med detta men att det inte ska vara en framträdande funktion. Istället är det något som t.ex. kan dyka upp som en sista utväg om ingen route till mottagaren hittas, eller som en avancerad funktion för de som önskar mer kontroll. Precis som att du med en vanlig Bitcoinklient inte väljer vilka noder programmet ska ansluta till är det inte heller något du bör behöva bry dig om för Lightning Network.

Hon avslutar med att påpeka att även om hennes exempel avser en plånbok som kan användas av icke-tekniska användare så är detta redan tillräckligt svårt med vanliga Bitcoinplånböcker och att det kan vara för tidigt. Det kan därmed finnas en poäng i att ännu inte lyfta fram superenkla gränssnitt utan att låta det finnas en liten barriär för vanliga användare tills tekniken mognat ytterligare. Se hela Patricias presentation nedan.

Och för den som är intresserad att se fler presentationer:

Kom in på vårt forum för att diskutera artikeln