Bitcoin som sedlar eller mynt

Kan Bitcoin användas precis som vanliga sedlar och mynt? Försök till detta finns i t.ex. BitBills och Casascius Physical Bitcoins. Så vad krävs för att Bitcoins ska kunna fungera som fysiska pengar? Som bekant är bitcoins associerade med den privata krypteringsnyckel som motsvaras av Bitcoinadressen. Ett sätt att fysiskt lämna över bitcoins är alltså att ge denna nyckel till någon annan, men då måste mottagaren vara medveten om att den som lämnar över nyckeln mycket väl kan ha behållit en kopia själv. Mottagaren kan alltså inte vara säker på att samma bitcoins inte också betalats till någon annan. Det är just detta, det s.k. dubbelspenderingsproblemet, som Bitcoins blockkedja löser och försöker man föra över bitcoins på andra sätt stöter man alltså på samma problem.

Sättet att lösa detta för sedlar och mynt är att försöka se till att den som tar emot sedeln/myntet är säker på att den andra parten aldrig sett den privata nyckeln. Dock måste det gå att få fram nyckeln för att om man vill kunna föra över pengarna den vanliga elektroniska vägen. I mynten från Casascius finns den privata nyckeln inbäddad under ett hologram som ej går att ta bort utan att det tydligt syns att det gjorts åverkan på myntet. Mottagaren kan alltså vara säker på att om hologrammet är intakt så känner inte betalaren till den privata nyckeln. Synligt på utsidan av myntet finns den första delen av Bitcoinadressen så att alla enkelt kan kontrollera att pengarna som myntet motsvarar verkligen finns på plats i blockkedjan.

Det går alltså att använda bitcoins precis som vanliga kontanter men lägg märke till vad vi i så fall offrat. Vi har nu en central utfärdare som vi måste lita på. Tillverkaren kanske har angett en Bitcoinadress på utsidan av myntet men inte alls skrivit dit motsvarande privata nyckel under hologrammet. Vi riskerar också förfalskningar. Även om Casascius är ärlig och hans mynt är helt korrekta finns risken att någon tillverkar mynt som liknar hans mynt men som inte alls innehåller några bitcoins. Så använd alla dessa fysiska bitcoins med försiktighet.

Det finns också en annan, säkrare variant av fysiska Bitcoins. I denna tråd på BitcoinTalk hölls en tävling om att skapa en Bitcoinsedel (se vinnaren här till höger). Skillnaden med denna typ av sedel är att man kan skriva ut den själv och att den privata nyckeln är helt öppen och synlig. Vad detta innebär är att mottagaren för att kunna vara säker på att ha kvar sina pengar genast bör överföra dem till en ny adress. Sedeln är alltså tänkt att fungera som en engångssedel där den som tar emot sedeln, t.ex. som betalning för en vara, omgående scannar den med sin mobiltelefon (eller liknande) vilket för över innehållet till en ny adress. Sedeln är sedan värdelös och kan kasseras.

Nackdelen med denna typ av sedel är förstås att mottagaren måste vara uppkopplad, åtminstone om betalare och mottagare inte känner och fullt ut litar på varandra. Fördelen är att att vem som helst kan skriva ut sina egna sedlar och att man inte riskerar att råka ut för förfalskningar eftersom man omgående vid en betalning kontrollerar och flyttar sedelns innehåll.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *