Nyheter

Såhär köper du bitcoin på Avanza

Sedan igår kan man handla det nya bitcoincertifikatet Bitcoin Tracker One (eller Bitcoin XBT) på Stockholmsbörsen. Det innebär att det nu är möjligt för vem som helst som har en kapitalförsäkring, ISK, pensionsförsäkring eller liknande att få exponering mot bitcoin utan att behöva tänka på det praktiska i att hantera riktiga bitcoin. Du kommer inte att ha några faktiska bitcoin att handla med (precis som du inte får något riktigt guld om du köper guldcertifikat) men om du vill spekulera i att bitcoins värde kommer att öka i framtiden så är det här troligtvis det enklaste sättet just nu.

Såhär gör du om du vill komma igång och köpa Bitcoin XBT på Avanza.

 1. Skapa ett konto.
 2. Öppna en ISK eller en kapitalförsäkring (vad är skillnaden?).
 3. Sätt in pengar
  avanza_deposit
 4. Sök upp certifikatet Bitcoin XBT
  avanza_buy
 5. Klicka på Köp och välj antal certifikat att köpa. Klart!

En hel bitcoin motsvarar 200 certifikat så för att jämföra priset på certifikatet med priset på en bitcoin i svenska kronor får du alltså multiplicera med 200.

Fakta Nyheter

Nasdaq använder sig av blockkedjan

Nasdaq har nyligen tagit ett spännande initiativ till att visa hur man kan använda Bitcoins blockkedja för andra saker än betalningar. Som många påpekat tidigare så är den stora innovationen hos Bitcoin möjligheten att kunna ha en helt decentraliserad ”databas” där ingen central auktoritet styr över innehållet och där man samtidigt kan vara helt säker på att ingen mixtrar med detta innehåll. När Bitcoin nu snurrat på i över sex år kan vi känna oss väldigt trygga med att teorin också fungerar i praktiken. Denna databas används nu till att hålla reda på tillhörigheten hos drygt 14 miljoner bitcoin, eller ca 25 miljarder svenska kronor.

Men Bitcoinsystemet kan alltså användas även till annat, delvis tack vare att Satoshi valde att göra en Bitcointransaktion något mer sofistikerad än ”belopp: från -> till”. I själva verket så använder varje transaktion ett enkelt scriptspråk för att programmera in vilka villkor som gäller för att få tillgång till skickade bitcoin. Normalt sett räcker det med att du äger den privata nyckeln till en viss Bitcoinadress men det går också att konstruera mer avancerade villkor som att 2 av 3 personer måste godkänna en betalning. Det här gör det också lättare att bygga nya protokoll ovanpå Bitcoin och ett sådant är Open Assets.

Open Assets gör det möjligt att skapa egna ”tillgångar” eller ”enheter” i blockkedjan som kan representera vad som helst men som använder samma system för att hålla reda på ägande som används för dina vanliga bitcoin. I Nasdaqs fall tänker man använda det till att markera ägande av vissa värdepapper:

Nasdaq’s blockchain technology will offer efficient, fully-electronic services that facilitate the issuance, transfer, and management of private company securities.

Många tidningar har skrivit om den här nyheten och det råder tyvärr stor förvirring kring huruvida det är Bitcoin eller ”Bitcointeknik” som används. Wired’s rubrik är ”Bitcoin May Never Make It to Wall Street, But Its Tech Will” och man börjar artikeln såhär:

James Angelcompares bitcoin to MySpace, the social network that paved the way for far more influential services like Facebook and Twitter.

Today’s bitcoin digital currency, says Angel, a professor of finance at Georgetown University, is too flawed to replace existing currencies. But the basic ideas underpinning the technology, he believes, can significantly change how the financial world operates. This is already starting to happen.

Det är därför viktigt att påpeka att analogin med MySpace är totalt felaktig i det här sammanhanget eftersom det Nasdaq gör är att använda en tjänst ovanpå själva Bitcoinsystemet. Om Bitcoin försvinner så försvinner också Nasdaqs system för att hålla ordning på värdepapper. Bitcoinsystemet är också helt beroende av att valutan bitcoin lever vidare då valutan är nödvändig för att incitamenten i systemet ska fungera (läs mer om hur Bitcoin fungerar här).

Nyheter

Bitcoin får börshandlat certifikat

Fr.o.m. den 18:e maj kommer det att gå att handla bitcoin på Stockholmsbörsen, lika enkelt som du handlar aktier! Nu är det förstås inte helt sant för precis som med guld så kan man inte ha faktiskt guld i sin värdepappersportfölj utan man får nöja sig med ett certifikat, alltså i det här fallet ett värdepapper som har Bitcoin som underliggande tillgång.

Hur som helst är detta riktigt spännande då det öppnar möjligheten får en stor grupp människor som tidigare tvekat att nu enkelt kunna investera i Bitcoin. Företaget som lanserar certifikatet heter XBT Provider AB och är en del i KnC Group (där även KnC Miner ingår). Man har valt att beräkna priset som ett genomsnitt av de tre mest likvida börserna för USD/BTC och avgiften kommer att vara ganska saftiga 2,5% per år.

För den som vill gräva ner sig i detaljerna så finns hela prospektet att läsa här. I Sverige har bl.a. Affärsvärlden och Di.se rapporterat om nyheten men den har också fått internationell uppmärksamhet, se t.ex. artikeln hos Bloomberg.

Blogg

Ingen moms på mining

Parallellt med att mitt eget ärende om Bitcoin och moms pågår (läs bl.a här och här – fallet är nu uppe i EU-domstolen) så har Skatterättsnämnden även tagit ställning i ett annat fall rörande Bitcoin och moms. Den här gången handlar det om mining, alltså den process där nya block av transaktioner fastställs och där nya bitcoin skapas. Skatterättsnämnden har även i det här ärendet kommit fram till att verksamheten är momsbefriad.

Gällande skapandet av nya bitcoin skriver man såhär:

Nämnden gör därför bedömningen att när NYAB erhåller nya bitcoins så utförs verksamheten utan någon egentlig motpart med vilken NYAB har ett avtal om att ömsesidigt utväxla prestationer. Ett tillhandahållande av tjänster mot ersättning i direktivets mening föreligger därmed inte (jfr t.ex. målet angående Tolsma, punkt 14).

Fallet man hänvisar till handlar om att spela musik på allmän plats och man fann där dels att ”det inte fanns någon överenskommelse parterna emellan” samt även att ”det inte [fanns] något nödvändigt samband mellan tjänsten och betalningarna den resulterade i”. Alltså, eftersom det inte finns någon specifik motpart till ”mining-tjänsten” man tillhandahåller så är den inte momspliktig.

Den andra delen, mottagandet av transaktionsavgifter, blir därför intressantare eftersom man där skulle kunna hävda att den som betalar transaktionsavgiften är motpart. Men även här drar man tydliga paralleller till fallet om musikspelande och skriver följande:

Det finns emellertid inte någon avtalsrättslig skyldighet för avsändaren att betala någon transaktionsavgift. Även om NYAB:s syfte är att erhålla avgifter, och bolaget i vissa fall kommer att erhålla sådana, så är betalningen helt frivillig och avsändaren bestämmer ensidigt avgifternas storlek (jfr målet angående Tolsma, punkt 20.)

och därför gör man alltså bedömningen att inte heller denna del är momspliktig.

Intressant att notera är också att Skatteverket har uttalat sig och skriver följande:

Om NYAB regelbundet konfirmerar transaktioner i utbyte mot transaktionsavgifter kan bolaget anses uppfylla förutsättningarna för att vara en beskattningsbar person. NYAB:s tillhandahållande utgör enligt Skatteverket en transaktion avseende överföring och betalningar och är därför undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § första stycket ML (artikel 135.1 d i mervärdesskattedirektivet, 2006/112/EG).

I det här läget tycker man alltså att undantaget gäller men i mitt eget ärende tyckte Skatteverket inte att detta undantag kunde användas gällande kommission vid växling av bitcoin.

Blogg

Svenska Bitcoinprojekt

Hur är det med Bitcoinengagemanget i Sverige? Listan över butiker där man kan betala med Bitcoin är kanske inte så imponerande men det görs trots allt en del arbete i Sverige och jag tänkte därför uppmärksamma några projekt som jag kommer på nu på rak arm. Berätta för mig vilka andra svenska projekt som borde få lite uppmärksamhet så följer jag upp med ett nytt inlägg.

De flesta känner redan till de svenska sajter där man kan köpa bitcoin:

 • Safello, som riktar in sig på hela Europamarknaden, har fått mest uppmärksamhet och har tagit in en del riskkapital som kan hjälpa dem att expandera. Som svensk är det enkelt att handla, man måste legitimera sig först men det går snabbt med mobilt BankID som många redan har installerat på mobilen.
 • Först med att sälja bitcoin i Sverige var btcx som lanserades redan januari 2012. De har förutom att driva sin sajt också engagerat sig på andra sätt, bl.a. genom att arrangera en Bitcoinkonferens.

Andra intressanta engagemang:

 • Svenska Bitcoinföreningen. En ideell förening för att främja användandet av Bitcoin i Sverige som grundades i slutet av 2013.
 • Coindero, en snygg sajt som skapades på Gothenburg Startup Hack av Emil och Reimund, listar ställen över hela världen som tar emot Bitcoin. Här kan du ge betyg, skriva recensioner o.s.v.
 • Ett spännande projekt som går ut på att skapa en decentraliserad Bitcoinbörs är Bitsquare. Projektets ankytning till Sverige är kanske inte jättestark men då en av teammedlemmarna bor i Sverige tycker jag ändå det förtjänar att nämnas. Se videon nedan och läs mer på bitsquare.io. .
Blogg

Bitcoin i Vetenskapens värld

Igår sändes ett längre inslag om Bitcoin i Vetenskapens värld i SVT (som börjar drygt 11 minuter in i programmet). Det är ett informativt och hyfsat objektivt inslag där några av de som medverkar är Mats Henricson (Svenska Bitcoinföreningen), Robin Teigland (forskare på Handels), Frank Schuil och Ludvig Öberg från Safello samt Björn Segendorff från Riksbanken.

Efter inslaget intervjuas Peter Rawet, ekonomikommentator på SVT och då är tongångarna mest negativa. Mycket handlar om reglering och programledaren ställer en fråga om vad det egentligen betyder att Bitcoin inte är reglerad. Tyvärr är svaret ganska vagt och som så ofta blir den diskussionen ganska förvirrad. Några citat:

För att syssla med pengar och sådana här saker så måste man ha en massa tillstånd och man måste uppfylla massa krav. Det behöver man inte ha för att, då, sköta Bitcoin.
[…]
Anledningen […] att vi har sådana krav […] är för att vi inte litar på dem. Vi litar inte på att bankerna fixar det här om vi inte har regler och kontroller […] och då kan vi ställa oss frågan, varför ska vi lita på dem som sköter Bitcoin?

Det hela blir väldigt otydligt för tittaren om man inte förklarar t.ex. vad man menar med de som ”sköter Bitcoin”. Vilka är det och vad är det för reglering man menar? Här är exempel på sådant man hade kunnat diskutera:

 • Reglering av hur valutan ges ut. För svenska kronan så regleras detta genom Riksbankslagen där Riksbanken gör en tolkning och har ansvaret för att styra mängden pengar som skapas. När det gäller Bitcoin så är allt detta inbyggt i systemet. Det finns ingen som ”sköter Bitcoin” här utan matematik och programkod styr exakt i vilken takt Bitcoin skapas, helt förutsägbart. Här finns alltså ingen poäng med ytterligare reglering.
 • Reglering av de som växlar Bitcoin mot traditionell valuta. Här kräver Finansinspektionen att svenska företag registrerar sig så t.ex. Safello som medverkar i inslaget står redan under Finansinspektionens tillsyn.
 • Inlåning / utlåningsverksamhet i Bitcoin. Det finns inga svenska företag som bedriver den här typen av ”banktjänster” med Bitcoin än vad jag vet så det kunde vara intressant att fråga Finansinspektionen hur de skulle se på sådan verksamhet.
Peter pratar om att det går att komma runt kontroller med Bitcoin och vad det handlar om är egentligen att det nu finns ett digitalt alternativ till kontanter. Kontanter kan användas av vem som helst, hur som helst, och på samma sätt som fildelning gjorde det svårare för skivbolagen att kontrollera människors musikkonsumtion så blir det med Bitcoin svårare för stater att kontrollera penningflöden. Detta för med sig både ont och gott men verkligheten är att det i den digitala världen är väldigt svårt att införa kontroller utan att samtidigt göra stora inskränkningar på människors rättigheter.