Nyheter

Bitcoin i politiken

Den svenske politikern Mathias Sundin har i veckan fått stor uppmärksamhet för sitt beslut att acceptera Bitcoin, och endast Bitcoin, vid donationer till hans personvalskampanj. Detta har snappats upp av både svenska och utländska medier. Såhär säger Mathias till Internet World:

Jag hade sett de negativa rubrikerna om hur kursen gick upp och ned. Jag trodde det var en oseriös internetgrej. Men när jag började läsa på insåg jag vilken enorm potential det har.

Eftersom Bitcoins blockkedja är publik och Mathias använder samma adress för alla donationer så är det lätt för vem som helst att se hur det går. Använd den här länken för att i realtid se hur donationerna droppar in, i nuläget uppgår de till lite knappt 1 bitcoin, alltså runt 4000 kronor.

Rent pengamässigt hade det förmodligen varit smartare att ta emot svenska kronor. Men ska man vara tydlig i sitt budskap så får man begränsa sig lite. Det är viktigare för mig att få prata om de här frågorna än att få in jättemycket pengar i kampanjen, säger Mathias Sundin.

Läs gärna hela Mathias inlägg, han verkar ha förstått potentialen i tekniken bakom Bitcoin och vilka möjligheter det ger.

Och så ett annat politiskt initiativ. För er som inte tycker att de existerande partierna duger så kanske nystartade Bitcoinpartiet kan vara något. De försöker nu få ihop de 1500 underskrifter som krävs för att registrera partiet och planerar sedan att verka för följande principer:

  • Ägande - Ingen kan frysa eller ta dina pengar ifrån dig utan ett domstolsbeslut
  • Transparens - Skattemedel använder 100% öppna system
  • Frihet - Att använda pengar världen över utan att vara beroende av banker
  • Demokrati – Skapande av nya valutor som ägs av användarna själva världen över
  • Skydd – Finansiella lagar som skyddar individens rättigheter till pengar
  • Privatliv – Rätten att använda pengar utan att finansinstitut och stater övervaka
Blogg Fakta

Obekräftade transaktioner – hur säkra är de?

Ett nytt block i Bitcoinnätverket skapas i snitt var tionde minut och transaktioner som skickats ut på nätverket men ännu inte blivit inkluderade i ett sådant block brukar kallas obekräftade (på engelska unconfirmed). En obekräftad transaktion ses som mer osäker än en transaktion som finns med i ett block eftersom man inte kan vara helt säker på att den någonsin kommer att bli bekfräftad (d.v.s. komma med i ett block). Det skulle t.ex. kunna vara så att samma person skickat ut två olika transaktioner som står i konflikt med varandra (”jag vill skicka de 3 bitcoin som finns på adress A till adress B” och samtidigt ”jag vill skicka de 3 bitcoin som finns på adress A till adress C”). Båda dessa kan inte komma med i ett block så den som lyckas skapa nästa block kommer endast att inkludera en av dem.

Att acceptera bitcoin i butik

En omdiskuterad fråga har därför länge varit hur man kan acceptera bitcoin som betalning i en vanlig butik. Butiken kan ju inte vänta 10 eller 20 minuter innan du får gå därifrån med din kexchoklad så att acceptera obekräftade transaktioner verkar vara nödvändigt. Men är det då inte väldigt lätt att fuska? Att direkt när du gått ut ur butiken skicka en ny transaktion där du skickar pengarna till dig själv och hoppas på att nätverket istället inkluderar denna. En anledning till att detta inte är helt lätt idag är att standardimplementation av Bitcoin alltid väljer att acceptera den första av två motstridiga transaktioner. På så sätt kan man alltså att övervaka nätverket en liten stund så att transaktionen hinner sprida sig och om ingen motstridig transaktion dyker upp vara ganska trygg med att ens transaktion kommer att accepteras. Ett exempel på en implementation av detta finns i plånboken MyCelium som visar en nivå av ”transaction confidence” vilken för en normal transaktion går upp till över 90% inom loppet av några sekunder. Ett vanligt resonemang är att det är ganska krångligt att fuska på det här viset och att sannolikheten att bli utsatt för det är så låg så att det i praktiken inte är något problem. Det skulle kunna vara att jämföra med risken att någon rycker åt sig kexchokladen och springer ut utan att betala.

Men…

Det finns ett stort men här. Det finns inget i Bitcoinprotokollet som säger att den som skapar ett block måste välja den första transaktionen! Varje miner väljer själv vilka transaktioner denne vill inkludera i sitt block och så länge ingen av transaktionerna är direkt ogiltiga så kommer blocket att accepteras av nätverket (och det måste vara såhär eftersom du inte kan veta vilken transaktion den andra noden såg först – det finns inget som säger att den transaktion du såg först är mer ”rätt” än den som den andra noden såg först). Vi förstår nu att det skulle kunna vara lockande för den som skapar ett block att inkludera en andra, motstridig transaktion även om den kom långt senare om den har en högre avgift inkluderad (eftersom denna avgift tillfaller blockskaparen).

Ett annat stort men är att det trots allt kanske inte är så svårt att fuska. Double-spending unconfirmed transactions is a lot easier than most people realise skriver Peter Todd och vad det handlar om här är att olika versioner av Bitcoinklienten har olika regler för om en transaktion ska inkluderas eller ej. Transaktioner som uppfyller vissa villkor kan skickas helt utan avgift men för andra transaktioner kommer klienten att kräva att en liten avgift bifogas. Storleken på denna minimiavgift ändrades nyligen och en effekt som kan uppstå då är att under tiden att relativt få miners uppgraderat till den nya versionen så kan det gå att få en transaktion att sprida sig på nätverket utan att sannolikheten är speciellt stor att den inkluderas i nästa block. Skickar man då även ut en annan transaktion som kommer att accepteras av alla så är chansen stor att den kommer att ersätta den första.

Replace-by-fee

Att välja transaktionen med högst avgift (istället för den först sedda transaktionen) brukar kallas replace-by-fee och en stor förespråkare för att detta borde vara standardimplementationen i Bitcoin är ovan nämnde Peter Todd (se t.ex. why you should mine with replace-by-fee). Resonemanget från Todd är att obekräftade transaktioner nu inger en falsk trygghet och att det vore bättre om det blev tydligt att de faktiskt är osäkra och att anpassa all mjukvara efter detta faktum.

Skulle detta då innebära att det blir omöjligt att ta emot Bitcoin i butik? Lyckligtvis finns det lösningar på problemet, om alla använder replace-by-fee så blir det möjligt för en butik att skydda sig på helt nya sätt. Låt oss säga att butiken tar emot en transaktion T1 och fuskaren sedan skickar ut transaktion T2 med en högre avgift. Butiken kan då ”slå tillbaka” genom att skicka vidare alla pengar från T1 som avgift i en ny transaktion T3. Nu är det mer intressant för miners att välja transaktion T1 och T3 istället för T2 och fuskaren blir därmed av med sina pengar. I det här fallet får alltså inte butiken heller några pengar men själva vetskapen om att butiken kommer att bete sig på det här sättet gör att fusket blir ointressant att försöka sig på. Den här typen av motåtgärder är förstås något som i så fall skulle implementeras i butikens mjukvara och utföras automatiskt.

Vad som kommer att hända i det här frågan är ännu ovisst. Många verkar överens om att Peter Todds resonemang är korrekt och att replace-by-fee är att föredra men han har fått ta emot en hel del kritik för att han så aggressivt uppmanar miners att använda replace-by-fee redan nu innan mjukvara för att hantera motåtgärderna är på plats.

 

Nyheter

Söder loves Bitcoin

Här kommer ett meddelande från initiativtagarna bakom projektet Söder Loves Bitcoin

Söder Loves Bitcoin är ett projekt som ska främja användandet av och kunskapen kring Bitcoin på Södermalm i Stockholm. Inspirationen kommer ifrån Bitcoin Boulevard i Haag och visionen är att bli det bitcointätaste området i världen.

Projektet är skapat för att skynda på utvecklingen av användandet av Bitcoin som betalmedel i Sverige. Södermalm är ett perfekt ställe att genomföra något sådant. Dels finns det väldigt mycket entreprenörer som driver sina egna unika butiker och kan fatta beslut om egna betalsystem m.m. Dels är butikerna i sig mycket spännande och unika och förtjänar uppmärksamhet i både svenska och utländska kanaler.

Bitcoinnyheter har en tendens att sprida sig världen över och det gör detta projekt mycket spännande för handlarna att vara med på, då Södermalm med Sofo och Hornstull varje år redan idag lockar mycket turister till Stockholm och har blivit omskrivet både i The New York Times och Italienska Vouge.

Tanken är därför att Söder Loves Bitcoin ska bli startskottet för fler områden i Sverige att börja acceptera bitcoin som betalmedel, och göra bitcoin mer folklig och självklar.

Svenska BTCX som är Sveriges första exchange för bitcoins erbjuder handlarna att använda sitt Point of sale system BTCX|POS, som gör att handlarna får svenska kronor på sitt bankkonto direkt i utbyte för de bitcoins de får in, utan avgift för handlaren. Detta gör att handlaren kan betala sina räkningar som vanligt utan valutarisk och därmed blir det lättare att börja hantera bitcoins. Vissa handlare har jämfört det med digitala Rikskuponger. Så enkelt är det!

Projektet samarbetar idag med olika handlares organisationer på Södermalm för att få ut sitt budskap, bland annat ska projektet presenteras på SOFO-Företagarförenings frukostmöte på Scandic Malmen i början av juni. Liknande organisationer och butiker är välkomna att boka in möten.

En tredje part i projektet är Svenska Bitcoinföreningen som verkar för att främja användandet av Bitcon i Sverige. De finns med som en som en oberoende part för att informera om hur bitcoin fungerar.

I sommar kommer också en Bitcoinautomat att placeras på Södermalm. Denna kommer handlarna få tävla om att få ha i sin butik efter bästa motivering. Vill du veta mer om projektet så gå in och gilla deras facebook-sida.

Eller skriv till soderlovesbitcoin@gmail.se.

Fakta Nyheter

Bitcoin i Uganda

Från Wikipedia:

Remittering är de pengar som gästarbetare i rikare länder skickar hem till sina familjer i fattigare länder. Den som skickar pengar kallas remittör.

Det är mycket stora summor pengar som skickas som remitteringar varje år. Uppskattningar varierar mellan 2000 och 3000 miljarder kronor, vilket är lika mycket som Sveriges hela BNP. Världsbanken anger 318 miljarder dollar för 2007, en siffra som växte ytterligare under 2008 men förväntas minska 2009 i takt med den ekonomiska nedgången i världen.

Det här är alltså en jättemarknad och avgifterna som tas ut är enorma. 10 procent är helt normalt och det är inte ovanligt med ännu högre avgifter. Se i filmen nedan hur Bitcoin kan hjälpa till!

Blogg

0,01 bitcoin, 10 000 bits eller 5 dollar

Då och då blommar diskussioner upp om att det är för krångligt att uttrycka hur mycket något kostar i bitcoins. De här diskussionerna har funnits åtminstone sedan 2011 när värdet på en bitcoin var uppe och vände på drygt 30 dollar. Med dagens värde på en bitcoin så kostar en kopp kaffe ca 0,01 bitcoin och de allra flesta saker man köper kostar under 1 bitcoin. Folk är inte speciellt vana vid att använda så små tal, det är krångligt och dessutom ger det en (förvisso irrationell, men ändå) känsla av att en bitcoin är ”dyr”.

Det har funnits många olika förslag på hur man ska hantera detta, bl.a.

  • Att använda SI-prefix (milli- och micro-) och att därmed låta det vanliga sättet att uttrycka priser nu vara i millibitcoin (mBTC, mB, millibits etc.) och att kanske senare låta microbitcoin bli den vanliga enheten.
  • Att ändra betydelsen av en ”bitcoin” till att vara det som nu är en ”microbitcoin”.
  • Att använda den minsta enheten, en satoshi (0,00000001 bitcoin) som standardenhet.
  • Att hitta på helt nya namn för delar av bitcoin (t.ex. 1 ”finney” för att hedra Hal Finney)

Den senaste tiden har förslaget att kalla en miljondels bitcoin för en ”bit” och låta detta bli standardenheten fått allt större stöd. Bland annat visar en omröstning på bitcointalk.org att nästan 80% stöder just detta förslag. Dessutom meddelade BitPay nyligen på sin blogg att de avser att göra en miljondels bitcoin till sin standardenhet för att visa priser, och nämnde i det sammanhanget alternativen ”microbitcoin” och ”bits”. Det finns definitivt fördelar med detta. Istället för att ett pris nu kan uttryckas med 8 decimaler blir det maximalt 2, vilket dels är vad människor är vana vid (kronor och ören, dollar och cent) men också vad datorer är vana vid – det finns nämligen en hel del mjukvara i den finansiella världen som förutsätter att valutor uttrycks med 2 decimaler och det blir lättare att integrera Bitcoin i dessa om det följer samma mönster.

Att använda bits gör att det blir enklare att prata om bitcoin. För att uttrycka något ner till en kronas noggrannhet krävs nu att du använder tre decimaler – en kassör i en butik behöver alltså säga något i stil med ”det blir 0,239 bitcoins tack”. Det är garanterat lättare för folk att greppa att något kostar 23 900 bits.

Eller så kan man göra som circle.com och försöka styra bort folk från att använda bitcoin som enhet och istället uttrycka allt i dollar. Circle är ett amerikanskt företag som startade förra året med en hel del riskkapital i ryggen och några stora namn i styrelsen. I samband med Bitcoinkonferensen i Amsterdam som gått av stapeln i dagarna så lanserade de sin nya tjänst och i videon nedan kan man se hur de väljer att primärt uttrycka transaktioner och kontobalanser i dollar, trots att det egentligen är bitcoin det handlar om (se hur kontobalansen i dollar ändras under videons gång). Det kan väl diskuteras om det trots allt inte är mer förvirrande att en kontobalans ständigt ändras än att uttrycka den i bitcoin / bits.

Blogg Fakta

Skatteverket om kapitalvinstbeskattning av Bitcoin

Skatteverket publicerade förra veckan ett ställningstagande om beskattning av Bitcoin, mer specifikt om kapitalvinstbeskattning. Sammanfattningen lyder:

Bitcoin kan inte likställas med en utländsk valuta. Försäljning av bitcoin ska därför kapitalvinstbeskattas enligt bestämmelserna om övriga tillgångar i 52 kapitlet inkomstskattelagen. Betalning med bitcoin vid exempelvis köp av en vara eller tjänst anses som ett byte och ska därför också kapitalvinstbeskattas.

Den första biten tror jag de flesta köper och kan tänka sig att rapportera. Det som blir jobbigt rent praktiskt är dock den andra delen, att man måste hålla reda på varje enskilt tillfälle då man betalat för något med Bitcoin, vad växelkursen var då och vad man eventuellt har gått plus sedan man införskaffade dessa bitcoins. Det här blir förstås orimligt att kräva om Bitcoin i praktiken används som en valuta.

Intressant att notera är ett att köp här anses som ett ”byte” medan man ur momssynpunkt inte ser det på samma sätt. Jag har tidigare skrivit om Skatterättsnämndens förhandsbesked om moms och Skatteverkets överklagande av detta och vid det tillfället uttalade sig Martin Loeb som stod bakom överklagandet såhär: ”Målet är inte att momsbelägga köpet av Bitcoins. Men det skulle kunna vara moms på själva växlingsavgiften”. I det avseendet är det alltså inte fråga om ett ”byte” när man köper något för bitcoin, eftersom det i så fall skulle betyda att det vore moms på ”båda sidorna”.

Jag gissar att riktlinjerna kring Bitcoin och andra digitala valutor kommer att ändras både en och två gånger de närmsta åren, men hur som helst, om du sålt bitcoins och ännu inte lämnat in din deklaration så är det såhär du ska göra för att Skatteverket ska bli nöjda (jag antar att du deklarerar via nätet).

1. Klicka dig in under bilagor

2. Sedan på K4-blanketten

3. Välj ”Övriga värdepapper…”

4. Och fyll slutligen i den här tabellen

Det luriga är bara att få till omkostnadsbeloppet så att det blir rätt. Har du bara sålt bitcoin en gång och du vet precis vad du köpte dem för så är det enkelt, omkostnadsbeloppet är då inköpspriset * antal. Men har du gjort många köp respektive försäljningar så kan det bli klurigare. Skatteverket har dock ett ganska tydligt exempel i sitt ställningstagande, kolla allra längst ned under ”Åskådningsexempel”.