Vanliga frågor

En del av de frågor och svar som finns här kommer ursprungligen från FAQ-sidan på bitcoin.it. Texterna har modifierats och översatts, allt i enlighet med licensen Creative Commons Attribution 3.0.

Denna sida fylls på kontinuerligt. Fråga gärna på forumet om du inte hittar svaret du letar efter.

Hur många bitcoins existerar just nu?

Här finns den exakta siffran, se även denna graf. Under de första 210 000 blocken (ca 4 år) så skapades 50 nya bitcoins per block. De följande 210 000 blocken, där vi är nu, skapas 25 bitcoins/block. Eftert detta blir det 12,5 bitcoins/block o.s.v.

När kommer alla bitcoins att vara skapade?

Det sista blocket som skapar bitcoins kommer att vara block #6929999. Detta block kommer att genereras någon gång runt år 2140 och det totala antalet bitcoins kommer sedan att vara 20999999,9769 (nästan 21 miljoner).

Om precisionen ökas från nuvarande 8 decimaler kommer skapandet att fortsätta även efter denna tidpunkt men det totala antalet kommer ändå alltid att vara strax under 21 miljoner.

Om inga fler bitcoins skapas, kommer det att skapas fler block?

Ja! Även innan alla bitcoins skapats så kommer miners att få större delen av sina inkomster från transaktionsavgifter. När inga fler bitcoins skapas kommer transaktionsavgifterna vara det som garanterar att block fortsätter att skapas.

Var får bitcoins sitt värde ifrån?

Bitcoins är värda något helt enkelt eftersom det finns en efterfrågan. Att det finns en efterfrågan beror på de egenskaper bitcoins har som gör dem lämpliga som pengar. För att något ska vara användbart som pengar krävs bl.a. att de:

  • Är delbara. Alltså, om du vill köpa ett tuggummi så är det inte praktiskt om det minsta myntet som finns är 10-kronan. Det vore inte heller praktiskt om det inte fanns någon valör mellan 10-kronan och tusenlappen. Bitcoins uppfyller detta bättre än kontanter och ungefär lika bra som pengarna på ett bankkonto.
  • Är lätta att överföra. Här är eventuellt kontanter bättre än bitcoins om du står precis bredvid personen du vill ge pengar, men betydligt sämre om du befinner dig på andra sidan jorden. Bitcoin är också bättre än pengarna på ett bankkonto om den andra personen har en annan bank, i annat fall ungefär lika bra.
  • Har ett stabilt värde. En förutsättning för detta är att mängden existerande pengar är förutsägbart vilket definitivt gäller för bitcoins eftersom systemet är helt transparent. För tillfället är ändå inte bitcoins värde speciellt stabilt men det är något som förhoppningsvis förbättras ju fler människor som använder systemet.