Köp bitcoin snabbt och enkelt

  Köp bitcoin med Swish
  Det enklaste sättet att köpa bitcoin är att köpa direkt här på bitcoin.se och betala med Swish. Du kan köpa för upp till 6000 kronor per vecka och oftast har du dina bitcoin inom några minuter.
Blogg

Summary of the hearing in EU court of justice

Today the oral hearing in the Bitcoin VAT case was held at the EU Court of Justice in Luxembourg. For those who haven’t followed the case, the questions referred to the court are quoted below. Everyone seems to agree that the answer to the first question is ‘yes’ so the debate is regarding question number two.

 1. Is Article 2(1) of the VAT Directive 1 to be interpreted as meaning that transactions in the form of what has been designated as the exchange of virtual currency for traditional currency and vice versa, which is effected for consideration added by the supplier when the exchange rates are determined, constitute the supply of a service effected for consideration?
 2. If the answer to the first question is in the affirmative, is Article 135(1) to be interpreted as meaning that the abovementioned exchange transactions are tax exempt?

Besides me and my lawyer, Fredrik Berndt from Mannheimer Swartling, the following countries/institutions attended the hearing:

 • Sweden, who actually sent a total of 4 people from Skatteverket (the tax agency) and Finansdepartementet (ministry of finance). Arguing against us.
 • Germany. Arguing against us.
 • The European Commission. Arguing in our favor.

Each party had 15 minutes to present their arguments to the 5 judges and the advocate general. Following this a few questions were asked by the judges and finally everyone had the oppurtunity of a very short final pleading. The instructions were to not simply repeat what was stated in written submissions but to bring something new to the table.

We focused on rebutting the written arguments of Germany as well as strengthening our arguments regarding exemption 135.1d, specifically “other negotiable instruments” which is the broadest of the exemptions (and even broader in some translations of the directive).

Germany had the most aggressive approach and spent a lot of time arguing the importance of the fact that Bitcoin is not legal tender. They also tried to downplay the importance of Bitcoin in general by calling it a ”niche product”, saying that it doesn’t have a fixed monetary value, that we shouldn’t expect it to grow much bigger etc. Some of this was misleading or simply wrong – for example, they quoted statistics from 2012 (which we made sure to comment on) and also referenced the fact that there will “only” be 21 million bitcoins (the translation to Swedish wasn’t really clear here so I am not sure exactly what point they were trying to make).

In general Germany is trying to specifically target each part of the exemptions and explain why bitcoin doesn’t fit in (but without saying much about “other negotiable instruments”) while the European Commission has a more holistic approach and notes that because of the very nature of bitcoin it is clearly a case of financial transactions, that should be exempt.

All parties referenced the case of Granton Advertising but with different angles, trying to interpret the ruling and comments in that case in their favor.

The opinion of the advocate general will be published on July 16th. You can read more about the process here.

Nyheter

Oral hearing in Bitcoin VAT case on June 17th

Background: See my last post about the Bitcoin VAT case in the EU Court of Justice here.

The date has now been set for an oral hearing. It will be held at the EU Court of Justice in Luxembourg on June 17th, 09.30. Two member states, Germany and Estonia, previously submitted written arguments not in favor of VAT exemption and Germany has indicated that they will also participate in the oral hearing.

We have 15 minutes at our disposal and the court wants us to focus on new arguments, not repeating what was stated in the written submissions. The decision could still take several months after this hearing but at least we’re getting closer! (It has been 2 years and 8 months since I submitted my original request for a preliminary ruling in Sweden.)

Nyheter

Såhär köper du bitcoin på Avanza

Sedan igår kan man handla det nya bitcoincertifikatet Bitcoin Tracker One (eller Bitcoin XBT) på Stockholmsbörsen. Det innebär att det nu är möjligt för vem som helst som har en kapitalförsäkring, ISK, pensionsförsäkring eller liknande att få exponering mot bitcoin utan att behöva tänka på det praktiska i att hantera riktiga bitcoin. Du kommer inte att ha några faktiska bitcoin att handla med (precis som du inte får något riktigt guld om du köper guldcertifikat) men om du vill spekulera i att bitcoins värde kommer att öka i framtiden så är det här troligtvis det enklaste sättet just nu.

Såhär gör du om du vill komma igång och köpa Bitcoin XBT på Avanza.

 1. Skapa ett konto.
 2. Öppna en ISK eller en kapitalförsäkring (vad är skillnaden?).
 3. Sätt in pengar
  avanza_deposit
 4. Sök upp certifikatet Bitcoin XBT
  avanza_buy
 5. Klicka på Köp och välj antal certifikat att köpa. Klart!

En hel bitcoin motsvarar 200 certifikat så för att jämföra priset på certifikatet med priset på en bitcoin i svenska kronor får du alltså multiplicera med 200.

Fakta Nyheter

Nasdaq använder sig av blockkedjan

Nasdaq har nyligen tagit ett spännande initiativ till att visa hur man kan använda Bitcoins blockkedja för andra saker än betalningar. Som många påpekat tidigare så är den stora innovationen hos Bitcoin möjligheten att kunna ha en helt decentraliserad ”databas” där ingen central auktoritet styr över innehållet och där man samtidigt kan vara helt säker på att ingen mixtrar med detta innehåll. När Bitcoin nu snurrat på i över sex år kan vi känna oss väldigt trygga med att teorin också fungerar i praktiken. Denna databas används nu till att hålla reda på tillhörigheten hos drygt 14 miljoner bitcoin, eller ca 25 miljarder svenska kronor.

Men Bitcoinsystemet kan alltså användas även till annat, delvis tack vare att Satoshi valde att göra en Bitcointransaktion något mer sofistikerad än ”belopp: från -> till”. I själva verket så använder varje transaktion ett enkelt scriptspråk för att programmera in vilka villkor som gäller för att få tillgång till skickade bitcoin. Normalt sett räcker det med att du äger den privata nyckeln till en viss Bitcoinadress men det går också att konstruera mer avancerade villkor som att 2 av 3 personer måste godkänna en betalning. Det här gör det också lättare att bygga nya protokoll ovanpå Bitcoin och ett sådant är Open Assets.

Open Assets gör det möjligt att skapa egna ”tillgångar” eller ”enheter” i blockkedjan som kan representera vad som helst men som använder samma system för att hålla reda på ägande som används för dina vanliga bitcoin. I Nasdaqs fall tänker man använda det till att markera ägande av vissa värdepapper:

Nasdaq’s blockchain technology will offer efficient, fully-electronic services that facilitate the issuance, transfer, and management of private company securities.

Många tidningar har skrivit om den här nyheten och det råder tyvärr stor förvirring kring huruvida det är Bitcoin eller ”Bitcointeknik” som används. Wired’s rubrik är ”Bitcoin May Never Make It to Wall Street, But Its Tech Will” och man börjar artikeln såhär:

James Angelcompares bitcoin to MySpace, the social network that paved the way for far more influential services like Facebook and Twitter.

Today’s bitcoin digital currency, says Angel, a professor of finance at Georgetown University, is too flawed to replace existing currencies. But the basic ideas underpinning the technology, he believes, can significantly change how the financial world operates. This is already starting to happen.

Det är därför viktigt att påpeka att analogin med MySpace är totalt felaktig i det här sammanhanget eftersom det Nasdaq gör är att använda en tjänst ovanpå själva Bitcoinsystemet. Om Bitcoin försvinner så försvinner också Nasdaqs system för att hålla ordning på värdepapper. Bitcoinsystemet är också helt beroende av att valutan bitcoin lever vidare då valutan är nödvändig för att incitamenten i systemet ska fungera (läs mer om hur Bitcoin fungerar här).

Nyheter

Bitcoin får börshandlat certifikat

Fr.o.m. den 18:e maj kommer det att gå att handla bitcoin på Stockholmsbörsen, lika enkelt som du handlar aktier! Nu är det förstås inte helt sant för precis som med guld så kan man inte ha faktiskt guld i sin värdepappersportfölj utan man får nöja sig med ett certifikat, alltså i det här fallet ett värdepapper som har Bitcoin som underliggande tillgång.

Hur som helst är detta riktigt spännande då det öppnar möjligheten får en stor grupp människor som tidigare tvekat att nu enkelt kunna investera i Bitcoin. Företaget som lanserar certifikatet heter XBT Provider AB och är en del i KnC Group (där även KnC Miner ingår). Man har valt att beräkna priset som ett genomsnitt av de tre mest likvida börserna för USD/BTC och avgiften kommer att vara ganska saftiga 2,5% per år.

För den som vill gräva ner sig i detaljerna så finns hela prospektet att läsa här. I Sverige har bl.a. Affärsvärlden och Di.se rapporterat om nyheten men den har också fått internationell uppmärksamhet, se t.ex. artikeln hos Bloomberg.

Blogg

Ingen moms på mining

Parallellt med att mitt eget ärende om Bitcoin och moms pågår (läs bl.a här och här – fallet är nu uppe i EU-domstolen) så har Skatterättsnämnden även tagit ställning i ett annat fall rörande Bitcoin och moms. Den här gången handlar det om mining, alltså den process där nya block av transaktioner fastställs och där nya bitcoin skapas. Skatterättsnämnden har även i det här ärendet kommit fram till att verksamheten är momsbefriad.

Gällande skapandet av nya bitcoin skriver man såhär:

Nämnden gör därför bedömningen att när NYAB erhåller nya bitcoins så utförs verksamheten utan någon egentlig motpart med vilken NYAB har ett avtal om att ömsesidigt utväxla prestationer. Ett tillhandahållande av tjänster mot ersättning i direktivets mening föreligger därmed inte (jfr t.ex. målet angående Tolsma, punkt 14).

Fallet man hänvisar till handlar om att spela musik på allmän plats och man fann där dels att ”det inte fanns någon överenskommelse parterna emellan” samt även att ”det inte [fanns] något nödvändigt samband mellan tjänsten och betalningarna den resulterade i”. Alltså, eftersom det inte finns någon specifik motpart till ”mining-tjänsten” man tillhandahåller så är den inte momspliktig.

Den andra delen, mottagandet av transaktionsavgifter, blir därför intressantare eftersom man där skulle kunna hävda att den som betalar transaktionsavgiften är motpart. Men även här drar man tydliga paralleller till fallet om musikspelande och skriver följande:

Det finns emellertid inte någon avtalsrättslig skyldighet för avsändaren att betala någon transaktionsavgift. Även om NYAB:s syfte är att erhålla avgifter, och bolaget i vissa fall kommer att erhålla sådana, så är betalningen helt frivillig och avsändaren bestämmer ensidigt avgifternas storlek (jfr målet angående Tolsma, punkt 20.)

och därför gör man alltså bedömningen att inte heller denna del är momspliktig.

Intressant att notera är också att Skatteverket har uttalat sig och skriver följande:

Om NYAB regelbundet konfirmerar transaktioner i utbyte mot transaktionsavgifter kan bolaget anses uppfylla förutsättningarna för att vara en beskattningsbar person. NYAB:s tillhandahållande utgör enligt Skatteverket en transaktion avseende överföring och betalningar och är därför undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § första stycket ML (artikel 135.1 d i mervärdesskattedirektivet, 2006/112/EG).

I det här läget tycker man alltså att undantaget gäller men i mitt eget ärende tyckte Skatteverket inte att detta undantag kunde användas gällande kommission vid växling av bitcoin.