Hur skapar man bitcoins?

Inledning

Som artikeln Hur fungerar Bitcoin? förklarar så genereras nya bitcoins varje gång ett nytt block skapas. Just nu genereras 12,5 bitcoins för varje block (denna siffra halveras ungefär var fjärde år) och dessa tillfaller den som lyckas skapa blocket. Att skapa ett block är ett trial-and-error-arbete där det gäller att hitta ett hashvärde som är tillräckligt litet, så ju fler hashvärden du hinner räkna ut under en viss tid desto större chans att vara den som skapar nästa block. Eftersom så mycket datorkraft över hela världen tävlar om detta kan det ta väldigt lång tid innan du lyckas skapa ett block så därför väljer folk ofta att gå ihop i grupper (s.k. Mining Pools) där man istället delar på belöningen när någon i gruppen skapat ett block.

OBS! Nedanstående information är utdaterad men får vara kvar av historiska skäl. Nuförtiden krävs speciell hårdvara (ASICs) för att kunna gå plus på mining. Vad är en ASIC?

Steg 1 – Ett grafikkort

Så hur gör man då om man vill sätta igång och generera bitcoins? Det första du behöver är ett hyfsat grafikkort vilket beror på att en grafikprocessor är betydligt mer lämpad än datorns vanliga processor för att utföra den typen av arbete som krävs (läs mer om detta här). Det går även bra att använda den vanliga processorn men det troliga är att du kommer att betala betydligt mer för elektriciteten du gör av med än värdet på de bitcoins du genererar. På bitcoin.it finns en jämförelse av hur bra olika hårdvara lämpar sig för mining.

Steg 2 – Gå med i en mining pool

Nästa steg är att skapa ett konto hos en av poolerna. En jämförelse av olika pooler finns här och som vanligt så tenderar de största sajterna att vara de mest professionella och pålitliga. De tre största poolerna är DeepBit, Slush och BTC Guild. När du skapat ett konto behöver du ange en bitcoinadress dit dina bitcoins ska betalas ut. Om du inte har någon plånbok, se Komma igång med Bitcoin.

Steg 3 – Installera en miner

Det sista som måste göras är att installera en miner. En av de lite mer användarvänliga programmen heter GUIMiner och kan laddas ner här. Det enda du behöver göra är att installera programmet och ha tillgång till de inloggningsuppgifter du fått från din pool ovan. Videon nedan går noggrant igenom installation och inställningar:

I videon nämns att du kan se antal ”accepted shares” som skickats in. En ”share” är en hash med en lägre svårighetsgrad än vad som krävs för att skapa ett block. Varje hashning du gör räknas alltså inte som en share utan du kommer att behöva låta minern jobba ett tag innan du skapat din första share. Utbetalningarna när någon i poolen lyckas skapa ett block baseras ofta på hur många shares man skickat in (det finns lite olika sätt att räkna på men det går vi igenom i en senare artikel).

Efter ett tag kommer bitcoins att börja utbetalas till den adress du angav till poolen. Du kan förmodligen direkt logga in på ditt konto och se diverse statistik och information men detta är förstås lite olika beroende på vilken pool du använder.