Certifikat, ETF:er och terminskontrakt

Certifikat

I Sverige har vi sedan 2015 möjlighet att köpa ett Bitcoincertifikat på Stockholmsbörsen. Ett certifikat är ett värdepapper som oftast har för avsikt att avspegla priset hos en underliggande råvara, aktie eller liknande. Ibland är de konstruerade för att helt enkelt följa priset, ibland för att följa priset med en hävstång (t.ex. att certifikatets värde ökar fyrdubbelt om den underliggande tillgången dubblas i värde) och ibland för att gå ”tvärtemot” tillgången, så att du t.ex. kan tjäna pengar på att priset på olja sjunker. Det Bitcoincertifikat som handlas på Stockholmsbörsen är dock enkelt, det ska helt enkelt följa bitcoins värde, och är därför ett alternativ till att köpa riktiga bitcoin för investerare.

Rent praktiskt så kommer du ju inte åt några bitcoin när du äger ett certifikat men man kan ändå ställa sig frågan om det faktiskt finns några bitcoin ”där bakom” när du handlar ett certifikat. I fallet med Bitcoin XBT så uttrycker sig XBT Provider såhär:

Även om Emittenten inte är skyldig att göra detta, har Emittenten ingått avtal med medlemmar i Koncernen för att säkerställa att dess förpliktelser avseende Certifikat är kontinuerligt och effektivt hedgade

I sitt Fact Sheet skriver de också:

We buy bitcoin for all money we receive through the sale of certificates which ensures that we are always 100% hedged. This means that our assets (as well as liabilities to Certificate-holders) follow the price of bitcoin.The certificates are guaranteed by Global Advisors (Jersey) Limited.

Alltså, företaget behöver egentligen inte hålla några bitcoin men de säger att ändå gör det till 100% och att de dessutom har avtal med en garant som ska säkerställa att alla certifikatinnehavare ska kunna få tillbaka pengar motsvarande bitcoinvärdet, om XBT Provider av någon anledning inte skulle kunna det.

Så, om de agerar som de påstår, innebär det att det faktiskt finns bitcoin som täcker upp certifikaten och att du när du köper ett certifikat kommer att påverka marknaden på i princip samma sätt som om du köpte riktiga bitcoin.

ETF:er

I USA finns just nu flera pågående ansökningar om att skapa en ETF (”Exchange Traded Fund”), d.v.s. en börshandlad fond, baserad på bitcoin. En ETF skiljer sig lite från de certifikat (också kallad ETN, ”Exchange Traded Note”) som beskrevs ovan i vilka krav som ställs. ETF:er i USA är strikt reglerade av SEC (”Securities and Exchange Commission”) och Investopedia förklarar produkten såhär:

The main difference is under the hood. When you invest in an ETF, you are investing into a fund that holds the asset it tracks. That asset may be stocks, bonds, gold or other commodities, or futures contracts.

Och såhär:

Shareholders do not directly own or have any direct claim to the underlying investments in the fund; rather they indirectly own these assets. ETF shareholders are entitled to a proportion of the profits, such as earned interest or dividends paid, and they may get a residual value in case the fund is liquidated.

Alltså, även om du fortfarande inte faktiskt har rätt till den underliggande råvaran (du kan inte be fonden att få ut dina bitcoin) så har du laglig rätt till en del av fonden, och den har förbundit sig att äga den underliggande tillgången. Så, ETF:er bör vara lite tryggare för investeraren och många tror att när en Bitcoin-ETF till slut blir godkänd så kommer många större investerare att för första gången våga ge sig in och investera i Bitcoin.

Den mest kända planerade ETF:en är den som bröderna Winklevoss står bakom. Tvillingarna började arbeta med denna redan 2013 och fick ett nekande beslut av SEC 2017 efter många fördröjningar och uppskjutningar. Nyligen kom avslag igen, på ett nytt försök att få igenom ETF:en, och enligt SEC handlar det bl.a. om att skydda investerarna och en oro för att bitcoins kurs kan manipuleras eftersom mycket av handeln sker på oreglerade marknader.

Terminskontrakt

I slutet av förra året lanserades en annan typ av börshandlad Bitcoinprodukt av CBOE (och senare även CME), nämligen terminskontrakt eller ”futures”. Ett terminskontrakt är en överenskommelse om att köpa/sälja en tillgång till ett bestämt pris vid ett specifikt tillfälle i framtiden. Poängen med detta är att det kan finnas köpare som vill skydda sig mot att priserna kommer att gå upp (jag kommer att behöva köpa socker i augusti och vill försäkra mig om att jag har råd) och säljare som vill skydda sig mot att priserna går ned. Om priset har gått upp när man når datumet så kommer köparen att tjäna på det eftersom denne då i teorin skulle kunna köpa tillgången till överenskommet pris och sedan direkt sälja den dyrare på marknaden.

Eftersom det på dagens finansmarknader sällan handlar om något så konkret som att köparen faktiskt behöver socker så kan man därmed förenkla det här ytterligare och låta köparen och säljaren betala varandra mellanskillnaden istället för att någonsin röra vid något fysiskt socker. Ett sådant kontrakt kallas för ”cash settled” och är just vad Bitcoinkontraktet är. Handeln med detta kontrakt hanterar alltså överhuvudtaget inte några bitcoin utan är snarare en sorts bettingmarknad för vad priset på bitcoin kommer att ligga på i framtiden.

Introduktionen av terminskontrakt ledde till ett antal nya ansökningar om Bitcoin-ETF:er, nu baserade på dessa terminskontrakt istället för på fysiska bitcoin. Anledningen var förstås att SEC:s argument om oreglerade handelsplatser inte borde kunna gälla för dessa kontrakt eftersom de bara handlas på reglerade, amerikanska börser. Detta räckte dock inte för att övertyga SEC utan de oroade sig nu istället bl.a. för att de underliggande kontrakten inte var tillräckligt likvida.

Sugar

Status

Så vad händer nu? Det verkar återigen vara mer fokus på ETF:er med faktiska bitcoin som underliggande tillgång och den ansökan som fått mest uppmärksamhet är en fond som är ett samarbete mellan VanEck och SolidX och är tänkt att handlas på CBOE (samma börs där man nu kan handla terminskontrakt). Det finns några saker som talar för den här ETF:en.

  • CBOE har tidigare framgång med Bitcoinprodukter (terminskontrakten)
  • VanEck är en jätte i ETF-världen och var bl.a. först med en ETF för guld
  • Fonden riktar sig specifikt mot institutioner och rika investerare genom att genom att varje fondandel motsvarar hela 25 bitcoin (vilket kan ändra inställningen till hur mycket investerarna måste ”skyddas”)

SEC har också förslag på att förenkla reglerna kring ETF:er vilket eventuellt kan öka chanserna ytterligare.

Senaste utvecklingen angående ETF:en är att beslutet har skjutits upp till 30:e september.

 

Kom in på vårt forum för att diskutera artikeln