Monthly Archives: mars 2015

Blogg

Bitcoin i Vetenskapens värld

Igår sändes ett längre inslag om Bitcoin i Vetenskapens värld i SVT (som börjar drygt 11 minuter in i programmet). Det är ett informativt och hyfsat objektivt inslag där några av de som medverkar är Mats Henricson (Svenska Bitcoinföreningen), Robin Teigland (forskare på Handels), Frank Schuil och Ludvig Öberg från Safello samt Björn Segendorff från Riksbanken.

Efter inslaget intervjuas Peter Rawet, ekonomikommentator på SVT och då är tongångarna mest negativa. Mycket handlar om reglering och programledaren ställer en fråga om vad det egentligen betyder att Bitcoin inte är reglerad. Tyvärr är svaret ganska vagt och som så ofta blir den diskussionen ganska förvirrad. Några citat:

För att syssla med pengar och sådana här saker så måste man ha en massa tillstånd och man måste uppfylla massa krav. Det behöver man inte ha för att, då, sköta Bitcoin.
[…]
Anledningen […] att vi har sådana krav […] är för att vi inte litar på dem. Vi litar inte på att bankerna fixar det här om vi inte har regler och kontroller […] och då kan vi ställa oss frågan, varför ska vi lita på dem som sköter Bitcoin?

Det hela blir väldigt otydligt för tittaren om man inte förklarar t.ex. vad man menar med de som ”sköter Bitcoin”. Vilka är det och vad är det för reglering man menar? Här är exempel på sådant man hade kunnat diskutera:

  • Reglering av hur valutan ges ut. För svenska kronan så regleras detta genom Riksbankslagen där Riksbanken gör en tolkning och har ansvaret för att styra mängden pengar som skapas. När det gäller Bitcoin så är allt detta inbyggt i systemet. Det finns ingen som ”sköter Bitcoin” här utan matematik och programkod styr exakt i vilken takt Bitcoin skapas, helt förutsägbart. Här finns alltså ingen poäng med ytterligare reglering.
  • Reglering av de som växlar Bitcoin mot traditionell valuta. Här kräver Finansinspektionen att svenska företag registrerar sig så t.ex. Safello som medverkar i inslaget står redan under Finansinspektionens tillsyn.
  • Inlåning / utlåningsverksamhet i Bitcoin. Det finns inga svenska företag som bedriver den här typen av ”banktjänster” med Bitcoin än vad jag vet så det kunde vara intressant att fråga Finansinspektionen hur de skulle se på sådan verksamhet.
Peter pratar om att det går att komma runt kontroller med Bitcoin och vad det handlar om är egentligen att det nu finns ett digitalt alternativ till kontanter. Kontanter kan användas av vem som helst, hur som helst, och på samma sätt som fildelning gjorde det svårare för skivbolagen att kontrollera människors musikkonsumtion så blir det med Bitcoin svårare för stater att kontrollera penningflöden. Detta för med sig både ont och gott men verkligheten är att det i den digitala världen är väldigt svårt att införa kontroller utan att samtidigt göra stora inskränkningar på människors rättigheter.