Monthly Archives: maj 2014

Fakta Nyheter

Bitcoin i Uganda

Från Wikipedia:

Remittering är de pengar som gästarbetare i rikare länder skickar hem till sina familjer i fattigare länder. Den som skickar pengar kallas remittör.

Det är mycket stora summor pengar som skickas som remitteringar varje år. Uppskattningar varierar mellan 2000 och 3000 miljarder kronor, vilket är lika mycket som Sveriges hela BNP. Världsbanken anger 318 miljarder dollar för 2007, en siffra som växte ytterligare under 2008 men förväntas minska 2009 i takt med den ekonomiska nedgången i världen.

Det här är alltså en jättemarknad och avgifterna som tas ut är enorma. 10 procent är helt normalt och det är inte ovanligt med ännu högre avgifter. Se i filmen nedan hur Bitcoin kan hjälpa till!

Blogg

0,01 bitcoin, 10 000 bits eller 5 dollar

Då och då blommar diskussioner upp om att det är för krångligt att uttrycka hur mycket något kostar i bitcoins. De här diskussionerna har funnits åtminstone sedan 2011 när värdet på en bitcoin var uppe och vände på drygt 30 dollar. Med dagens värde på en bitcoin så kostar en kopp kaffe ca 0,01 bitcoin och de allra flesta saker man köper kostar under 1 bitcoin. Folk är inte speciellt vana vid att använda så små tal, det är krångligt och dessutom ger det en (förvisso irrationell, men ändå) känsla av att en bitcoin är ”dyr”.

Det har funnits många olika förslag på hur man ska hantera detta, bl.a.

  • Att använda SI-prefix (milli- och micro-) och att därmed låta det vanliga sättet att uttrycka priser nu vara i millibitcoin (mBTC, mB, millibits etc.) och att kanske senare låta microbitcoin bli den vanliga enheten.
  • Att ändra betydelsen av en ”bitcoin” till att vara det som nu är en ”microbitcoin”.
  • Att använda den minsta enheten, en satoshi (0,00000001 bitcoin) som standardenhet.
  • Att hitta på helt nya namn för delar av bitcoin (t.ex. 1 ”finney” för att hedra Hal Finney)

Den senaste tiden har förslaget att kalla en miljondels bitcoin för en ”bit” och låta detta bli standardenheten fått allt större stöd. Bland annat visar en omröstning på bitcointalk.org att nästan 80% stöder just detta förslag. Dessutom meddelade BitPay nyligen på sin blogg att de avser att göra en miljondels bitcoin till sin standardenhet för att visa priser, och nämnde i det sammanhanget alternativen ”microbitcoin” och ”bits”. Det finns definitivt fördelar med detta. Istället för att ett pris nu kan uttryckas med 8 decimaler blir det maximalt 2, vilket dels är vad människor är vana vid (kronor och ören, dollar och cent) men också vad datorer är vana vid – det finns nämligen en hel del mjukvara i den finansiella världen som förutsätter att valutor uttrycks med 2 decimaler och det blir lättare att integrera Bitcoin i dessa om det följer samma mönster.

Att använda bits gör att det blir enklare att prata om bitcoin. För att uttrycka något ner till en kronas noggrannhet krävs nu att du använder tre decimaler – en kassör i en butik behöver alltså säga något i stil med ”det blir 0,239 bitcoins tack”. Det är garanterat lättare för folk att greppa att något kostar 23 900 bits.

Eller så kan man göra som circle.com och försöka styra bort folk från att använda bitcoin som enhet och istället uttrycka allt i dollar. Circle är ett amerikanskt företag som startade förra året med en hel del riskkapital i ryggen och några stora namn i styrelsen. I samband med Bitcoinkonferensen i Amsterdam som gått av stapeln i dagarna så lanserade de sin nya tjänst och i videon nedan kan man se hur de väljer att primärt uttrycka transaktioner och kontobalanser i dollar, trots att det egentligen är bitcoin det handlar om (se hur kontobalansen i dollar ändras under videons gång). Det kan väl diskuteras om det trots allt inte är mer förvirrande att en kontobalans ständigt ändras än att uttrycka den i bitcoin / bits.

Blogg Fakta

Skatteverket om kapitalvinstbeskattning av Bitcoin

Skatteverket publicerade förra veckan ett ställningstagande om beskattning av Bitcoin, mer specifikt om kapitalvinstbeskattning. Sammanfattningen lyder:

Bitcoin kan inte likställas med en utländsk valuta. Försäljning av bitcoin ska därför kapitalvinstbeskattas enligt bestämmelserna om övriga tillgångar i 52 kapitlet inkomstskattelagen. Betalning med bitcoin vid exempelvis köp av en vara eller tjänst anses som ett byte och ska därför också kapitalvinstbeskattas.

Den första biten tror jag de flesta köper och kan tänka sig att rapportera. Det som blir jobbigt rent praktiskt är dock den andra delen, att man måste hålla reda på varje enskilt tillfälle då man betalat för något med Bitcoin, vad växelkursen var då och vad man eventuellt har gått plus sedan man införskaffade dessa bitcoins. Det här blir förstås orimligt att kräva om Bitcoin i praktiken används som en valuta.

Intressant att notera är ett att köp här anses som ett ”byte” medan man ur momssynpunkt inte ser det på samma sätt. Jag har tidigare skrivit om Skatterättsnämndens förhandsbesked om moms och Skatteverkets överklagande av detta och vid det tillfället uttalade sig Martin Loeb som stod bakom överklagandet såhär: ”Målet är inte att momsbelägga köpet av Bitcoins. Men det skulle kunna vara moms på själva växlingsavgiften”. I det avseendet är det alltså inte fråga om ett ”byte” när man köper något för bitcoin, eftersom det i så fall skulle betyda att det vore moms på ”båda sidorna”.

Jag gissar att riktlinjerna kring Bitcoin och andra digitala valutor kommer att ändras både en och två gånger de närmsta åren, men hur som helst, om du sålt bitcoins och ännu inte lämnat in din deklaration så är det såhär du ska göra för att Skatteverket ska bli nöjda (jag antar att du deklarerar via nätet).

1. Klicka dig in under bilagor

2. Sedan på K4-blanketten

3. Välj ”Övriga värdepapper…”

4. Och fyll slutligen i den här tabellen

Det luriga är bara att få till omkostnadsbeloppet så att det blir rätt. Har du bara sålt bitcoin en gång och du vet precis vad du köpte dem för så är det enkelt, omkostnadsbeloppet är då inköpspriset * antal. Men har du gjort många köp respektive försäljningar så kan det bli klurigare. Skatteverket har dock ett ganska tydligt exempel i sitt ställningstagande, kolla allra längst ned under ”Åskådningsexempel”.