Monthly Archives: april 2014

Blogg Nyheter

Det riktiga molnet

Molnet, eller ”the cloud”, har varit ett modeord under ett antal år nu. Det finns många definitioner men ett typiskt kännetecken för det som idag brukar kallas molnet är att hårdvaran abstraheras bort från användaren och istället erbjuds som en tjänst. Du kanske lagrar dina filer på Dropbox eller Google Drive och har då en virtuell hårddisk som du kan öka (eller minska) storleken på med ett enkelt knapptryck istället för att gå till affären och köpa en ny. Om du kör din webbsajt i Microsofts moln Azure så har du i princip en virtuell dator där du snabbt kan justera minne eller CPU-kraft efter behov. Det är enklare för användaren och effektivare totalt sett. Det vi kallar molnet idag är alltså egentligen ett antal olika moln, Microsoft har ett eget moln, Google har ett annat och Amazon ett tredje.

Lyfter man blicken lite så ser man att det stora molnet förstås är det vi kallar internet. Bitcoin är ett exempel där hela internet uppträder som ett moln, där en gemensam databas hålls uppdaterad av vem som helst som vill vara med. Vi brukar kallar sådana tjänster decentraliserade, alltså tjänster där ingen enskild aktör kontrollerar systemet. Men går det att göra tjänster som Dropbox eller Google Drive som är helt decentraliserade, och varför skulle man i så fall vilja göra det? Det går absolut och projekt som t.ex. Freenet gör i princip redan detta. När en användare vill spara en fil så delas den upp i delar och sprids över datorer världen över och när man senare vill komma åt filen så pusslas den ihop igen.

Inga sådana projekt har fått något större genomslag hos en bredare publik men nyligen presenterade det skotska företaget MaidSafe det kanske mest ambitiösa försöket hittills att skapa ett helt decentraliserat internet. Med ett helt decentraliserat internet menar man att vi kan ersätta alla de tjänster vi är vana att använda idag (Dropbox, Facebook, Twitter, Messenger, Instagram, bloggar och andra webbsajter) med decentraliserade varianter där ingen annan än du själv kontrollerar innehållet du delar med dig av. Det här citatet från en video som presenterar MaidSafe förklarar ganska väl vad det är man försöker åstadkomma:

Today, there should be no need for children to learn terms such as backup, synchronize, virus or VPN. All the world’s data should be at our fingertips and our digital lives should echo real lives – private at times and public at other times. The choice should be ours to make.

MaidSafe använder sig av en mängd intressanta tekniker inom P2P, routing, kryptering mm, vissa beprövade och andra nya, men en av anledningarna till att du kan läsa om det här på bitcoin.se är att det förstås också finns en kryptovaluta med i ekvationen. Valutan kallas Safecoin och skiljer sig en del från Bitcoin och de Bitcoinvarianter som skapats de senaste åren, framförallt eftersom det inte finns någon blockkedja eller gemensam databas över alla transaktioner som varje nod måste spara. Bitcoin brukar ju ofta liknas vid digitala kontanter men från vad man kan läsa om Safecoin så verkar denna nya valuta i ännu högre grad likna just kontanter, med direktöverföringar från person till person som bekräftas på några sekunder. Återstår bara att se om det funkar.

En anledning till att valutan introducerats är att ge incitament till folk att dela med sig av sitt hårddiskutrymme. I Maidsafe kan man nämligen få betalt (i safecoins) när man bidrar till nätverket genom att dela ut en del av sin hårddisk – och du får bättre betalt ju mer du delar ut och ju bättre och stabilare din uppkoppling mot andra är.

Maidsafe har utvecklats och förfinats ända sedan 2006 men hela tiden med ambitionen att släppa systemet fritt för alla att använda, granska och vidareutveckla. Sedan en tid tillbaka finns all källkod att tillgå på Github och imorgon börjar en s.k. crowd-sale där man säljer 10% av de totalt 4,3 miljarder safecoins som kommer att finnas. Pengarna som samlas in ska gå till att finansiera vidareutveckling av systemet, bl.a. genom att sätta upp 6 st oberoende utvecklingsorganisationer. Som sagt, ett ambitiöst projekt. Vill du veta mer så ta en titt på maidsafe.net, safecoin.io samt diskussionsgruppen på Google groups.

 

Blogg

Examensarbeten om Bitcoin

Det skrivs en del examensarbeten om Bitcoin nu, vilket förstås är väldigt kul. Bl.a. finns två studenter på civilekonomprogrammet i Linköping som ska analysera och jämföra Bitcoins transaktionskostnader med andra betalsystem. De behöver nu er hjälp och det tar bara fem minuter! Här finns enkäten.

Din medverkan är viktig för oss då enkäten ämnar identifiera bitcoinanvändarnas behov vid det initiala köpet av Bitcoin samt identifiera hur valutan används. Då enkätens fokus ligger på betalningsmedel kommer Du som har använt Bitcoin som betalningsmedel få en möjlighet att svara på frågor kring användningen. Till sist vill vi veta hur du ser på Bitcoins framtidsutsikter. Genom att svara på enkäten kommer du bidra till att öka allmänhetens kunskap om hur Bitcoin används som ett betalningsmedel.

Resultatet av enkätundersökningen kommer tillsammans med en litteraturundersökning och en sammanställning av intervjuer att presenteras i vårt examensarbete i slutet av juni 2014. Uppsatsen kommer att publiceras på: http://liu.diva- portal.org.

Enkäten behandlas konfidentiellt och tar ungefär 5 minuter att genomföra. Medverkan är helt frivillig och du kan närsomhelst välja att avbryta din medverkan. Efter att samtliga enkäter har sammanställts kommer länken till onlineenkäten raderas.