Om kritiken mot Bitcoin – volatiliteten

Uppmärksamheten som riktas mot Bitcoin har fått en mer och mer positiv klang i takt med att valutan växt men det förekommer också en hel del kritik. En sak som ofta kommer upp är volatiliteten, alltså de stora fluktuationerna i valutans värde. Günther Mårder på Nordnet uttalar sig i dagens artikel i GP såhär

– Jag blir bara starkare i min uppfattning efter rörelserna den senaste månaden. Ett försök att skapa en valuta som har dagsmässiga rörelser på mer än 20 procent kommer aldrig åtnjuta ett förtroende. Och grunden för en valuta är förtroende som ett betalningsmedel. Som valuta betraktat är det en alldeles skev produkt, säger han.

Det första man måste klargöra här är att Bitcoin faktiskt är två saker, dels ett betalsystem och dels en valuta. Ett exempel på skillnaden kan man se i tjänster som t.ex. BitPay erbjuder där man möjliggör för företag att ta emot betalning med Bitcoin men få pengarna insatta som dollar, euro eller kronor direkt på bankkontot. Företag som använder dessa tjänster behöver aldrig bry sig om valutan Bitcoin och är helt immuna mot fluktuationer i värdet. De kan sätta sina priser i kronor och få in pengarna i kronor, men på ett billigare sätt än kreditkortsbetalningar, tack vare betalsystemet Bitcoin.

Även om fluktuationerna skulle fortsätta vara stora är detta alltså inget hinder mot att betalsystemet Bitcoin växer sig stort. Även om ingen någonsin skulle sätta eller diskutera priser i enheten bitcoin så skulle ändå världen ha blivit lite bättre genom betalsystemet Bitcoin.

Nu är det förstås så att de här sakerna hänger ihop. Det finns stor anledning att tro att fluktuationerna kommer att minska i takt med att användandet ökar. Tittar man på den möjliga framtiden för Bitcoin så är det inte speciellt förvånande att den präglas av spekulationshandel och stora fluktuationer. Det handlar om ett system där ena sidan menar att det kan förändra världen medan andra sidan ser det som ett tillfälligt experiment som aldrig kommer att bli mer än så. Egentligen är det svårt att se att Bitcoin skulle kunna bli något mittemellan, något som accepteras lite här och där. Sannolikt kommer det antingen att få mycket bred spridning eller också sluta som något mycket smalt (eller för den delen dö ut  helt och ersättas av något annat).

De som spekulerar i Bitcoin spekulerar alltså i något med en stor potentiell uppsida men också en stor potentiell nedsida, lite ”allt eller inget”. När svaret om Bitcoins framtid börjar utkristallisera sig så minskar anledningen till spekulation och värdet kommer troligtvis att stabiliseras. Ska man kritisera så är det viktigt att skilja på läget just nu och hur det kan komma att se ut i framtiden  man kan förstås hävda att volatiliteten aldrig kommer att minska men då bör man argumentera för varför. Annars blir det lika intressant som att under webbens tidiga dagar hävda att ”det här är bara skräp, det finns ju inget intressant alls här, det kommer aldrig att bli något”.

Det var volatiliteten det, nästa gång kan vi ta det där med att Bitcoin inte ”backas upp” av någon eller något.

En kommentar

  • Jonas Lihnell
    10 december, 2013 - 22:27 | Permalänk

    En stark anledning till dem nuvarande prisskiftningarna är för att marknaden är i kraftig expansion och det saknas infrastruktur för att informera dem som spekulerar i valutan vilket innebär att dem värdering som görs av spekulanter oftast är på ganska svag grund. När bitcoin blir mer allmänt känt, accepteras hos fler fysiska affärer och det finns lite mer dokument om hur man skattar, bokför och hanterar bitcoin som företag så förväntar jag mig en kraftig minskning i storlekarna på dalar och toppar i priset.

  • Kommentera

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *