Monthly Archives: juni 2013

Nyheter

Material från Bitcoin 2013 – The Future of Payments

Alla presentationer och paneldiskussioner från Bitcoinkonferensen i San Diego i maj finns nu tillgängliga på YouTube.  Det är totalt 35 timmars material uppdelat på 58 videoklipp. Här är länken.

Fakta

Ripple del 2 – ”Nya” Ripple

I Ripple del 1 skrev jag om originalidén bakom Ripple och om några problem som den kan tänkas ha. Under december 2012 lanserades ”nya” Ripple på ripple.com och jag kommer här att gå igenom vad det är och hur det relaterar till Bitcoin. Nya Ripple har till skillnad från Bitcoin skapats av ett företag, OpenCoin, som grundats av bl.a. Jed McCaleb (skapare av eDonkey och Mt.Gox). Med som utvecklare på företaget finns också ett par Bitcoinprofiler, nämligen Stefan Thomas (skapare av bl.a. weusecoins.com och BitcoinJS) och David Schwartz (känd under namnet JoelKatz på BitcoinTalk och som moderator på StackExchange).

Decentralisering

Först och främst så är nya Ripple till skillnad från de tidigare implementationerna ett decentraliserat system. Den som är bekant med Bitcoin vet då att för att undvika dubbelspenderingsproblemet så krävs någon form av gemensam ”loggbok” som håller reda på transaktioner och som alla noder kan komma överens om. För Bitcoin så har man löst det här genom att miners med beräkningskraft tävlar om att generera block och exakt vilka transaktioner som kommer att ingå i ett block bestäms av vinnaren.

Nya Ripple har istället löst detta genom en konsensusprocess där det inte ingår någon form av mining. Istället bygger det på att varje deltagande nod skapar en lista av andra noder, en UNL (Unique Node List), som man lyssnar på. Detta ska vara en lista av noder som du vet inte kommer att gå ihop och samarbeta för att lura dig. Det behöver alltså inte nödvändigtvis vara så att du litar på alla dessa noder, du litar bara på att de tillsammans inte kommer att försöka lura dig. Hur konsensusprocessen sedan går till har Opencoin beskrivit i följande video:

De exakta detaljerna kring hur systemet är implementerat har ännu inte släppts och det är än så länge först och främst OpenCoin själva som kör nätverkets servrar. De som driver gateways (se nedan) har fått tillgång till programvaran och vissa har också fått läsa koden. OpenCoin säger att de kommer att släppa serverkoden så snart den har stabiliserats men att det än görs många ändringar i den grundläggande designen, ändringar som skulle vara svåra att genomföra när nätverket blivit helt decentraliserat. Koden till klienten har dock redan släppts.

Gateways

Ett viktigt koncept i nya Ripple är gateways. En gateway är egentligen en vanlig nod i nätverket men har som uppgift att förenkla för människor att få pengar (vanliga valutor) in och ut ur systemet. Ursprungliga Ripple fokuserade mycket på att människor kopplade ihop sig med sina vänner och tillät skulder mellan varandra men nu är tanken att man ska kunna använda systemet även utan den kanske lite känsliga biten. Eftersom en gateway har kopplingar till många andra användare så ska det räcka med att sätta upp en s.k. trust line till en gateway för att få tillgång till hela nätverket. En gateway är lite som en bank (ja det finns inget som säger att det skulle kunna vara just en bank i framtiden) där du sätter in pengar, t.ex. svenska kronor, och därmed accepterar att banken är skyldig dig dessa pengar. Om du låter en gateway ha en skuld till dig i Ripplesystemet så här du därmed ett saldo i Ripple och kan skicka dessa pengar till i princip vilken annan person som helst i nätverket. Nedan är OpenCoins video om gateways och pathways:

Ripples (XRP)

I videon nämns ett annat centralt koncept, nämligen Ripples interna valuta XRP (även kallad ”ripples”) som i första hand finns till för att förhindra spam. Varje transaktion kräver en liten avgift (enligt Ripples hemsida motsvarande ca $0,0001) som betalas i XRP. Dessa XRP tillfaller inte någon alls utan förstörs vilket innebär att mängden utestående ripples hela tiden minskar från den ursprungliga mängden 100 miljarder. Ripples kan skickas direkt mellan personer i nätverket utan att det finns någon trust path mellan dem och påminner på det viset om bitcoins.

Eftersom Ripple inte har den mining-mekanism som Bitcoin har finns inte heller något självklart ”rättvist” sätt att dela ut ripples. OpenCoin har enligt Ripples wiki tillgång till 80 av de 100 miljarderna och har meddelat att man tänker ge bort 50 miljarder medan resten ska användas för att finansiera den fortsatta utvecklingen av Ripple.

Sammanfattning

Så vad har nu egentligen allt detta med Bitcoin att göra? Jo dels har Ripple potentialen att kunna göra det enklare att växla mellan traditionella valutor och Bitcoin, någon som skulle gynna Bitcoin. Men Ripple skulle även kunna bli en konkurrent till Bitcoin genom den interna valutan XRP som även om den i första hand marknadsförs som ett spamskydd är just en valuta som påminner om och delar många av Bitcoins egenskaper.

Nyheter

Bitcoin på xe.com och nya inslag på BBC och Bloomberg

Det går numera att se Bitcoins växlingskurs på en av världens största sajter för valutakurser, xe.com. Intressant att notera är att de valt att använda valutakoden XBT istället för den mer spridda BTC. Anledningen till att vissa förespråkar XBT är att man tror att det finns större chans att få med den i ISO-standarden där prefixet BT är reserverat för landet Bhutan medan prefixet X används för sådant som inte är nationella valutor, t.ex. guld.

IDG skrev i veckan några artiklar om det svenska företaget Orsoc som håller på att ta fram en ASIC för Bitcoin mining kallad KNCMiner.

Nedan är ett 7 minuter långt inslag om Bitcoin som nyligen sändes på BBC. Även Bloomberg sände idag ett inslag om Bitcoin. Båda inslagen är sevärda och någorlunda balanserade.