Monthly Archives: december 2012

Nyheter

Bitcoin under 2012

Det har hänt fantastiskt mycket positivt runt Bitcoin under 2012! Här är några av höjdpunkterna för er som eventuellt har missat något.

Nyheter

Nyheter i korthet

Paymium som driver växlingssjten Bitcoin Central meddelade att de genom ett samarbete med Aqoba, en fransk betalväxel, kommer att kunna agera ”som en bank”. Detta ska bl.a. innebära att kundernas pengar kommer att hållas på separata konton som kan få egna IBAN-nummer. Ett stort antal tidningsartiklar publicerades, bl.a. av BBC och Wired, många med den felaktiga uppfattningen att Bitcoin Central nu blivit en bank. Paymium publicerade senare ett förtydligande.

4Chan, ett mycket populärt bildforum som tillåter anonyma postningar och kommentarer, har börjat acceptera Bitcoin vid köp av deras 4chan pass, en premiumtjänst där användare slipper CAPTCHA-verifiering.

Hal Finney upptäckte en bugg i BitcoinQT/bitcoind som gör det möjligt att identifiera vilken output i en transaktion som är ”växel” och vilken som är den faktiska transaktionen (för transaktioner med bara en mottagaradress).

Archive.org med den populära tjänsten Wayback Machine (där du kan se tidigare versioner av världens webbsajter) accepterar sedan tidigare Bitcoin för donationer. Just nu matchar de din donation, 3-1, d.v.s när du donerar 1 bitcoin så lägger de till 3 bitcoins.

Nyheter

Finansinspektionen klassar Bitcoin som betalningsmedel

Bitcoin.se har idag fått ta del av ett besked från Finansinspektionen (mottagaren av beskedet vill vara anonym). I detta framgår tydligt att Finansinspektionen nu anser att Bitcoin kan klassas som ett betalningsmedel, något som tidigare inte varit fallet. Följande är ett direkt citat ur dokumentet:

Då bitcoins idag fungerar som ett betalningsmedel hos ett flertal återförsäljare i Sverige så väl som utomlands så uppfyller bitcoins förutsättningarna att klassas som ett betalningsmedel. Tillhandahållande av betalningsmedel utgör en sådan verksamhet som kräver anmälningsplikt enligt lag (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet (anmälningslagen), se 1 § 2 och 2 § första stycket anmälningslagen jämte 7 kap. 1 § 5 lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Det här innebär alltså att den som driver en verksamhet som köper eller säljer bitcoins måste anmäla detta hos Finansinspektionen. En rimlig slutsats är också att skatteverket därmed inte längre kan se bitcoins som en ”elektronisk tjänst” som ska momsbeläggas vilket de tidigare hävdat. Observera att detta är spekulationer och inget som bekräftats av skattemyndigheten.