Monthly Archives: oktober 2012

Fakta

Vad händer om en månad?

Om ungefär en månad – 29:e november enligt nuvarande uppskattning – så minskar Bitcoins s.k. mining reward från 50 till 25 bitcoins. De som bidrar med datorkraft för att bekräfta transaktioner i nätverket (miners) får varje gång de genererar ett block en belöning, nämligen ett antal helt nyskapade bitcoins (och det är just på detta sätt alla nya bitcoins skapas). Denna belöning har från Bitcoins start 2009 fram tills nu varit 50 bitcoins per block men det var redan från börjat bestämt att den kommer att halveras ungefär var 4:e år, vilket gör att det totala antalet bitcoins i existens följer grafen nedan.

Totalt antal bitcoins över tid

Så vad innebär detta?

Mining

För de som ägnar sig åt mining så innebär det att samma hårdvara nu bara kommer att tjäna in hälften så mycket pengar varje dag. Det här är något som de som köpt utrustning bör ha tagit med i kalkylen över tiden det kommer att ta att tjäna in hårdvaran.

Priset

Man skulle kunna tänka sig att priset skulle gå upp eftersom inflödet av nya bitcoins minskar men eftersom detta är en förändring som varit känd ända sedan Bitcoins start så bör det redan vara inräknat i priset man betalar nu. Det troliga är alltså att ingen märkvärd förändring av priset kommer att ske just om en månad.

Nätverket

På sikt innebär dessa belöningsminskningar att miners kommer att behöva få in sina pengar på annat sätt. Sättet detta är tänkt att ske på är genom transaktionsavgifter. Förutom belöningen får miners också de transaktionsavgifter som betalats för transaktioner som inkluderats i blocket, men detta är ännu en obetydlig inkomst jämfört med den fasta belöningen. I takt med att belöningen minskar måste avgifterna öka och det är (eftersom avgifterna är frivilliga) inte trivialt att se exakt hur storleken på avgifterna kommer att utvecklas. Det här är ett ämne som diskuterats flitigt och som vi kommer att skriva mer om senare.

Fakta

De mest populära sajterna om Bitcoin

Här är en lista över de mest populära Bitcoinsajterna enligt Alexas ranking. Plats på rankingen inom parentes.

1. www.bitcointalk.org (15 692)
Bitcointalk är webbens mest välbesökta Bitcoinforum, delvis p.g.a. att det tidigare låg direkt under domänen bitcoin.org. Här skrivs flera tusen inlägg varje dag.

2. www.bitcoincharts.com (28 141)
Bitcoin Charts innehåller massor av statistik och grafer relaterat till nätverket, mining, valutakurser mm.

3. www.mtgox.com (28 391)
Mt.Gox. är den största och en av de äldsta av alla de växlingssajter där du kan konvertera bitcoins till/från vanliga valutor. Baserat i Japan.

4. www.bitcoin.org (34 151)
Bitcoin.org är hemvist för Bitcoin-Qt/bitcoind, klienten som ursprungligen skrevs av Satoshi och som fortfarande är de facto-standard bland Bitcoinklienter.

5. www.blockchain.info (40 287)
Blockchain.info är  dels en ”block explorer” där du kan utforska alla block och transaktioner i nätverket men också en e-plånbok som vi skrivit mer om här.

6. www.bitcoin.it (41 563)
The Bitcoin wiki innehåller det mesta som är värt att veta om Bitcoin och kan editeras av vem som helst.

7. www.weusecoins.com (71 880)
We Use Coins är en informationsportal om Bitcoin som är mest känd för den animerade videon What is Bitcoin? som visats över en miljon gånger på YouTube.

8. www.deepbit.net (74 918)
Deepbit är en mining pool. Under en period var den klart störst och närmade sig 50% men på senare tid har dess inflytande minskat.

?. bitcoin.stackexchange.com (N/A)
StackExchange är ett nätverk av sajter med frågor och svar om olika ämnen, mest kända för Stack Overflow. Bitcoinsajten är i Beta men lockar ca 1800 besökare/dag och är ett mer strukturerat sätt att ställa frågor om Bitcoin än de vanliga forumen

Tips & tricks

Skicka bitcoins till någon på Twitter

Här är ett enkelt sätt att ge någon lite dricks på Twitter:

 • Logga in på btctip.com (med ditt Twitterkonto)
 • För över lite bitcoins till ditt nya konto (under ”Charge account”)
 • Skriv t.ex. följande i en tweet: #btctip @BitcoinSverige 0.1 BTC

Det där skulle skicka 0.1 bitcoins till mig. Du kan skicka till vilket Twitterkonto som helst, oavsett om de använt btctip.com tidigare eller inte. För att hämta sina bitcoins måste mottagaren helt enkelt logga in med sitt Twitterkonto på btctip.com. Som enhet kan du ange bitcoins eller förkortningen BTC men även bitcents/cBTC (en hundradels bitcoin) eller millibits/mBTC (en tusendels bitcoin). Du kan förstås även skriva annat i samma tweet, t.ex. såhär:

Nice work on the Bitcoin client, keep up the good work! #btctip @gavinandresen 50 bitcents

Artiklar

Bitcoin – De första fem frågorna

Nedanstående är en översättning och till viss del omskrivning av artikeln Bitcoin – The First Five Questions som publicerades av Erik Voorhees på BitInstants blogg. Den är tänkt att fungera som en introduktion till Bitcoin för journalister eller andra intresserade.

 

1. Vad är Bitcoin? Hur länge har det funnits? Hur utbrett är användandet?

Bitcoin är två saker som delar namn: 1) ett betalsystem och 2) en valuta. Du använder betalsystemet Bitcoin för att skicka bitcoins (valutan) från ett konto till ett annat. Överföringen är i princip omedelbar, utan någon obligatorisk avgift, fungerar över hela världen och är privat.

 1. Betalsystemet i sig är revolutionerande – inget liknande har tidigare funnits. Systemet är decentraliserat så det finns ingen ”serverpark” och inget företag som kontrollerar systemet och betalningarna. Överföringarna sker ”peer to peer”, precis som vid fildelning. För att använda systemet kan du antingen ladda ned klientmjukvara (som körs på din egen dator och lagrar pengarna lokalt) eller så kan du använda en eWallet, d.v.s en sajt som drivs av en tredje part som håller pengarna åt dig (enklare men innebär en risk om denna tredje part inte är tillförlitlig).
 2. Valutaenheten som används i betalsystemet har ett marknadvärde baserat helt och hållet på utbud och efterfrågan. För tillfället är en bitcoin värd ca 80 svenska kronor och det finns några dussin växlingssajter runtom i världen som gör det möjligt att konvertera pengar mellan ”vanliga” valutor och bitcoins. Valutaenheten kan delas ner till 8 decimaler (så du kan skicka någon 0.00000001 bitcoins). Det finns just nu drygt 10 miljoner existerande bitcoins (oktober 2012) och det kommer aldrig att finnas mer än 21 miljoner. Nya bitcoins genereras i block om 50 bitcoins var tionde minut och denna siffra halveras var 4:e år (vilket leder till gränsen på 21 miljoner bitcoins).

Hur utbrett är användandet? Det finns någonstans mellan 100 000 och 1 000 000 användare i världen varav vissa använder Bitcoin ofta och andra mer sällan. Bitcoins till ett värde av tiotals miljoner kronor överförs varje dag men det är omöjligt att säga i vilket syfte. De senaste 24 timmarna gjordes ca 30 000 transaktioner, eller mer än 1000 transaktioner i timmen. Bitcoins växlas fram och tillbaks med vanliga valutor till en volym av några miljoner kronor varje dag. Användandet ökar snabbt världen över, en graf över antal transaktioner per dag finns här och mer ekonomisk statistik finns på bitcoinwatch.com.

 

2. Vilka är de stora fördelarna med Bitcoin?  Hur skiljer sig Bitcoin från andra internationella betalsystem som PayPal?

Bland fördelarna finns:

 1. Mycket låga avgifter, ofta helt avgiftsfria överföringar.
 2. Omedelbara överföringar dygnet runt alla dagar i veckan (vid överföringar av större summor kan man vilja vänta upp till någon timme för att försäkra sig om att nätverket ”bekräftat” transaktionen fullständigt).
 3. Fungerar globalt, utan restriktioner.
 4. Gör det möjligt att lagra och överföra värde utan motpartsrisk (alltså utan att du behöver lita på någon annan).
 5. Skyddar mot monetär inflation.
 6. Belopp av vilken storlek som helst kan överföras.
 7. Ingen risk för s.k. chargebacks (när t.ex. en handlare tar emot en kortbetalning som senare dras tillbaka).
 8. Möjlighet att gå runt valutaregleringar, t.ex. för att föra ut pengar från Kina eller Argentina.
 9. Vem som helst kan ta emot eller skicka bitcoins.
 10. Öppen källkod. Vem som helst kan modifiera och förbättra mjukvaran.

Hur skiljer sig detta från PayPal? PayPal delar inte någon av ovanstående fördelar, möjligtvis med undantag för nummer 2. Det är viktigt att förstå att PayPal bara är ett betalsystem för en vanlig valuta som amerikanska dollar och använder den traditionella bankvärldens infrastruktur. Bitcoin är ett helt eget betalsystem med sin egen valutaenhet och helt separat från den traditionella bankvärldens infrastruktur.

 

3. Vilka är de stora nackdelarna med Bitcoin?  Finns det  säkerhetsproblem?

Bland nackdelarna finns:

 1. Brant inlärningskurva
 2. Kräver personligt ansvar (om du raderar din plånbok utan att ha en säkerhetskopia så är dina pengar borta).
 3. Värdet fluktuerar och är ganska instabilt (ingen garanti att priserna imorgon är samma som idag).

Angående säkerhetsproblem – detta är en viktig punkt. Inget av de ”hack” eller intrång man kunnat läsa om har handlat om själva Bitcoin utan om diverse företag och individer som inte säkrat sina system tillräckligt. Om en bank lämnar sina dörrar öppna och kassavalvet olåst under natten så kommer med säkerhet en stöld att ske. Det betyder inte att den svenska kronan har ”hackats” eller att det finns ett generellt problem med banken som institution utan bara att en specifik bank klantade till det. Detsamma gäller för Bitcoin.

Uppriktigt sagt så är det väldigt lätt att förlora sina bitcoins om man inte är försiktig men också ganska lätt att säkra dem om man bara är lite försiktig och eftertänksam. Om du väljer att själv hantera dina bitcoins så kräver det ett stort mått personligt ansvar. Eftersom det inte finns något företag bakom Bitcoin finns det inte heller någon support att ringa (detsamma gäller t.ex. för kontanter eller guld, om du tappar bort dem är de borta). Dock kan du förstås precis som med kontanter eller guld låta någon du litar på förvara dem åt dig och därmed lägga över en del av ansvaret på dem.

 

4.  Används Bitcoin ofta för illegala transaktioner?  Är det, som det har beskrivits, brottslingarnas valuta?

Bitcoin, som vilka andra pengar som helst, kan användas för illegala transaktioner. P.g.a. Bitcoins privata natur så är det omöjligt att veta i vilken utsträckning det används för sådana ändamål (precis som vi inte kan veta exakt hur mycket kontanter som används i illegal verksamhet).

Media har troligtvis beskrivit Bitcoin som brottslingarnas valuta A) eftersom de inte förstått hur det fungerar och B) eftersom brott skapar bra nyhetsrubriker. Bitcoin är en mycket kraftfull teknologi (som eld, bilar eller internet) and därmed finns också vissa risker. Det kan användas i goda eller mindre goda syften – Bitcoin i sig tar inget moraliskt ställningstagande utan är bara ett verktyg. Eftersom det är ett fantastiskt användbart verktyg så kommer alla typer av människor att vilja använda det, i vilket syfte det än må vara.

Inom den närmsta framtiden kommer dock med största sannolikhet kontanter att fortsätta vara brottslingarnas favoritpengar.

 

5. Hur ser framtiden ut för Bitcoin och andra digital valutor?

Först är det viktigt att poängtera att de flesta ”digitala valutor” inte alls är digitala valutor eftersom de är knutna till vanliga valutor. Krediter på ditt PayPal-konto är uppbackat av amerikanska dollar; de är inte en egen valuta i sig. Andra digitala valutor som Facebook credits kan skapas från ingenting utan några begränsningar så dess värde ligger helt i Facebooks händer (detsamma gäller förstås vanliga fiatpengar och där ligger makten normalt hos en centralbank – men alltså inte för Bitcoin).

Bitcoin är alltså vad man skulle kunna kalla den första riktiga digitala valutan. Det är en begränsad, digital vara med egenskaper som gör den perfekt för att användas som pengar, och därför används den också just så.

När världen börjar inse nyttan med en riktig, digital valuta så kommer den att användas på mängder av olika sätt. Den kommer att vara lika självklar som e-post (och av precis samma anledning – e-post tog ned kostnaden för skriftlig kommunikation till nära noll och Bitcoin gör detsamma för överföring av pengar). Det finns ingen anledning att det ska kosta hundra kronor att göra en internationell överföring av pengar mellan två människor. Bankerna skickar lite siffror – varför ska detta kosta hundra kronor och ta tre dagar? Med Bitcoin finns äntligen ett riktigt alternativ.

Bitcoin är en innovation och människor kommer att se tillbaka och tänka att det var en självklar och viktig utveckling, precis som vi ser tillbaka på internets uppkomst idag. Och precis som med internet så kommer Bitcoin att förändra sättet som människor interagerar och gör affärer världen över. Men, det är en process som tar flera (kanske många) år och den har precis börjat.